O tânără profesoară

⌚︎ 3 min.

 

Case study

O tânără profesoară

Un fel de educaţie

Educație pentru adulți, educație profesională

Nivelul secundar

Definiţia cursantului

O clasă de tineri (17-19 ani)- dintre care majoritatea erau musulmani. Fără cunoștințe de limbă.

Descrierea grupului

O clasă (30) de tineri studenți (băieți)  între 18-19 ani de diferite culturi. Ei nu au ascultat-o pe tânăra profesoară, nici nu au participat la cursurile ei și de cele mai multe ori făceau comentarii nepoliticoase despre ea.

1 profesor pe clasă

3 elevi voluntari (făcându-și practica pedagogică; ajutând profesorul să monitorizeze grupele elevilor)

Definiţia datei de început

O tânără profesoară predând engleza unei clase de tineri elevi (băieți) de diferite culturi/ naționalități (dintre care majoritatea erau musulmani).

O clasă (30) de tineri elevi (băieți) între 17 și 19 ani de diferite culturi și fără nicio cunoaștere a limbii și culturii locale; un nivel scăzut de engleză ca limbă de comunicare.

Situația profesoarei așa cum a prezentat-o ea: “Eram o profesoară fără prea multă experiență, dar cu mult entuziasm și creativitate, precum și o bună parte de presupuneri neverificate despre lume. Am fost prinsă nepregătită când am fost provocată în clasă de elevi, de diferite culturi și cu un comportament macho care nu erau pregătiți să primească educație de la o tânără apropiată ca vârstă de ei.”

Descrierea cursului

Predarea englezei ca a doua limbă (un curs de 2 ani)

Descrierea echipei de predare

O clasă (30) de tineri studenți (baieti) între 17 și 19 ani de diferite culturi.

1 profesor pe clasă

3 elevi voluntari (făcându-și practica pedagogică; ajutând profesorul să monitorizeze grupele elevilor)

Acţiuni şi efecte posibile
Acţiuni
Impacts

Activități de tip 'să ne cunoaștem mai bine''; promovarea unei interacțiuni pozitive între elevi;

Activitățile de cunoaștere reciprocă permit elevilor și profesorilor să se cunoască mai bine, să se familiarizeze cu cultura celorlalți; se realizează diversitatea de experiențe în clasă. Activitățile stimuleaza înțelegerea, comunicarea, competențe de ascultare activă; ajută elevii să se cunoască unii pe ceilalți; creează relații; creează o atmosferă plăcută.

Angajarea elevilor în muncă in echipă, cu aceleași sarcini accesibile (voluntarii ajută profesoara să monitorizeze activitățile).

Munca în echipă (diferite naționalități, niveluri de educație, personalități) ajută la construirea coeziunii în grup, realizarea unor prietenii; stimă de sine. Munca în echipă stimulează dragostea pentru învățare, satisfacția îndeplinirii sarcinilor; contribuția fiecărui participant la sarcină e evaluată ca fiind importantă.

Folosirea metodelor comunicative ce se bazează pe participarea activă a elevilor (voluntarii ajută profesoara să monitorizeze activitățile).

Stima de sine; toleranța; respectul pentru diversitate.

Organizarea de activități, prezentări PPT, evenimente culturale, evenimente pentru a dezvolta comunicarea și abilitățile de ascultare activă.

 

Astfel de activități:

- promovează schimburile de comunicare între elevi (în contextul clasei și în afara ei prin intermediul tehnologiei).

- stimulează comunicarea, schimbul de idei între participanți.

- stima de sine crescută, toleranța, respectul pentru diversitate.

Promovarea activităților ce ajută elevii să descopere interese comune și să-și împărtășească experiențele.

 

Activitățile ajută profesoara să-și cunoască elevii și de asemenea ajută elevii să se cunoască unii pe alții, se făuresc bune relații și se consolidează coeziunea grupului.

Organizarea de discuții deschise și incluzive cu clasa.

Astfel de discuții contribuie la crearea unei atmosfere prietenoase, a unui mediu cultural inclusiv în sala de clasă.

Informarea elevilor despre stilul și metodele profesoarei de predare, mediul ei cultural, experiențe de învățare sau cercetare (multiculturale).

Elevi realizează bunele intentii ale profesoarei lor, că aceasta este deschisă și dispusă să înțeleagă diferențele culturale. Acest fapt transmite un mesaj pozitiv: cultura este apreciată și respectată în clasă.

 

Stabilirea unor reguli de bază explicite pentru un comportament adecvat în clasă, pentru a evita excluziunea culturală.

Regulile comun convenite descurajează lipsa de politețe din clasă și răspund prompt și ferm oricărui comportament ce ar putea fi considerat prejudicios, părtinitor sau discriminator. Aceste reguli iau in considerație nevoile fiecărui elev (nu favorizează pe nimeni).

Sfaturi, observatii, concluzii

Folosirea metodelor interactive ce dezvoltă stima de sine și respectul.

Folosirea, promovarea și dezvoltarea tehnicilor de ascultare activă.

Solicitare pentru școală: elevi voluntari; sunt utili în monitorizarea grupelor.

Sfaturi:

Schimbarea conduitei și a mentalităților are loc într-un interval mare de timp; se pare că necesită mult efort, dar poate fi o soluție bună pe termen lung.

Pregătește-ți orele foarte bine și ajustează-ți planul la contextul real al clasei- ținând cont de nevoile, interesele, nivelul, vârsta și stilurile de învățare ale elevilor tăi. Aceasta îți va câștiga respectul elevilor tăi; elevii vor realiza că îți pasă de ei.

Evită stereotipurile și presupunerile în practica ta pedagogică și conținutul lecției.

Citează literatura publicată și rezultatele cercetărilor când ai de a face cu informații culturale și încurajează elevii să folosească bibliografii oficiale; articole unde se prezintă argumentele și opiniile lor.

Folosirea reflecției după fiecare sesiune de predare (atitudini, presupuneri și practici pedagogice proprii) pentru a-ți îmbunătăți predarea.

Folosește părerile elevilor și ale elevilor voluntari pentru a vedea contextul din mai multe perspective.

 

Cuvinte cheie
Multicultural
Multilingual
Teaching techniques
Sexism
Sexual discrimination
Machismo