Relație în cadrul unei clase

⌚︎ 3 min.

 

Case study

Relație în cadrul unei clase

Un fel de educaţie

VET

Definiţia cursantului

Tânăr elev de origine marocană, înscris într-o clasă înainte de VET.

Descrierea grupului

Grupul constă din douăzeci de elevi, băieți între 14 și 16 ani.

Definiţia datei de început

Un elev minor de origine marocană este înscris la un curs de pregătire obligatoriu.

Părinții au sosit în Italia când el era mic, așa că băiatul și-a făcut școala în Italia. 

Cu un temperament introvert, el are niște dificultăți educaționale și relaționează cu puțini colegi, se luptă să interacționeze cu toată clasa. 

În timpul lecțiilor, el stă singur în bancă, nimeni nu stă lângă el și uneori colegii lui fac glume despre faptul că tăcerea lui este amenințătoare și că poate fi legată de intenții teroriste. 

Băiatul nu răspunde acestor glume, dar pare că nu se simte confortabil față de aceste insinuări. 

Descrierea cursului

Curs de calificare de trei ani ca operator mecanic-instalare și mentenanță, un total de 2970 ore de pregătire. 

Cursul include prelegeri, activități practice și 320 de ore de internship în ultimul an.

Descrierea echipei de predare

Profesorii sunt din diferite domenii: tehnologie, matematică, engleză, italiană, istorie, informație tehnologică, desen tehnic, activități din domeniul mecanicii, îndrumare educațională și profesională.

Clasa are un tutore și este monitorizată de către directorul cursurilor de pregătire obligatorie. El este responsabil cu intervenția în cele mai critice și delicate situații și menține relațiile și comunicarea cu familiile elevilor. 

Acţiuni şi efecte posibile
Acţiuni
Impacts

În timpul lecțiilor, atât în clasă cât și în timpul workshop-ului, formatorii acordă o atenție specială (luând notițe și încurajând discuția) oricăror situații dificile, din cauza glumelor frecvente și a izolării elevului. 

Echipa de profesori este conștientă de situație și o înțelege mai bine. 

Formatorii adoptă un sistem de educație inclusivă (acest lucru înseamnă că se ocupă de toți elevii) pentru a promova și întări legăturile și relațiile care formează baza învățării sociale.

În acest fel, elevul poate colabora cu colegii, poate depăși dificultățile de învățare și, în același timp, își poate îmbunătăți cunoștințele și începe o comunicare interactivă cu colegii săi. Prin comparație și schimburi culturale se elimină sentimentul de alienare și atitudinile disprețuitoare față de elev. 

În școala de îndrumare vocațională, formatorul încurajează, la începutul anului, împărtășirea valorilor și a diferitelor caracteristici personale în cadrul clasei. 

Elevii pot trece dincolo de prejudecățile inițiale prin intermediul activităților de înțelegere reciprocă. 

Formatorii din domeniul socio-istoric și al limbii materne țin prelegeri pe teme ce țin de tradiții culturale diferite (fragmente literare scrise de autori de diferite origini, prezentarea formelor de organizare politică și socială din diferite țări.). Formatorii, în timpul lecțiilor și ca parte a programei lor, găsesc spații și modalități pentru a a crea condiții de efectuare a schimburilor culturale.  

Elevul de origine străină simte că are o experiență de viață pe care o poate împărtăși, fiind participant activ în clasă. 

Indiferent de situațiile specifice, este util să se suplimenteze cursul de pregătire vocațională cu câteva module pentru a aborda aspectele ce țin de oportunități egale și non-discriminare în cadrul grupului (de exemplu, discutarea unei știri publicată într-un ziar cu privire la tema în discuție).

Această activitate practică produce rezultate excelente în prevenirea conflictelor. 

Sfaturi, observatii, concluzii

Contextul clasei, în care elevii adulți de diferite origini sunt integrați, este deosebit de expus la situații de neînțelegere sau prejudecăți interculturale care pot escalada în situații conflictuale. Printre cauzele existente, pot fi detectate:

  • profesori, implicați în predare, care nu văd factorii de risc care pot cauza conflicte și intoleranță în clasă. 
  • elevi, expuși mesajelor din mass media, care adesea nu își pot dezvolta o gândire critică și personală, ci se bazează pe clișee. 
  • identitatea tinerilor care au legături diferite (țara de origine și țara gazdă în care cresc) este deosebit de fragilă și sensibilă.

Conștientizarea nevoii de a acționa la nivel organizațional, metodologic și de predare este fundamentală, pentru a promova recunoașterea dreptului comun la diversitate. În esență, este posibil să mergi dincolo de aparențe, să depășești stereotipuri și prejudecăți. Situația este îmbunătățită de activarea pe câteva dimensiuni:

  1. Monitorizare
  2. Predare inclusivă
  3. Departament de îndrumare vocațională
  4. Definirea activităților de pregătire
  5. Activitități de șanse egale și non-discriminare în cadrul grupului
Cuvinte cheie
Relaţionare
Aspecte emoționale(210)
Preconcepţie