Riscuri cibernetice: nu știi niciodată cine este la celălalt capăt

⌚︎ 2 min.

 

Case study

Riscuri cibernetice: nu știi niciodată cine este la celălalt capăt

Un fel de educaţie

Vocațional

 

Definiţia cursantului

Un elev de 16 ani: impulsiv, violent în limbaj și comportament.

Descrierea grupului

O clasă normală de tineri unde un nou venit trebuia să se integreze

Definiţia datei de început

Un elev nou a venit într-o clasă de elevi de culturi diferite. Clasa era bine organizată și elevii se cunoșteau unii pe ceilalți. Noul venit nu știa pe nimeni. Era impulsiv, violent în limbaj și comportament; elevii au reacționat împotriva lui. După ce a fost informat de conflict, dirigintele a vorbit cu băiatul și părinții lui, dar eforturile sale nu au dus nicăieri. Elevul nu și-a putut găsi locul în noua clasă. În timp, elevul a fost izolat de colegii lui și părinții s-au plâns dirigintelui că a început să petreacă mult timp pe internet.

A încetat să fie violent- dimpotrivă, era liniștit. Chiar a adoptat o atitudine superioară, vorbind online cu un 'expert' despre 'adevărata însemnătate' a vieții și a unei noi religii ce l-ar putea transforma într-un salvator al lumii. Părinții și colegii au observat noi schimbări în comportamentul elevului (critica femeile și reacționa la felul cum femeile se îmbracă în ziua de azi) și chiar a aspectului propriu (purta barbă, și haine închise la culoare). Dirigintele a simțit posibilele riscuri și a vorbit cu colegii săi: directori, alți profesori și consilierul școlar. Au întocmit un plan de acțiune bazat pe interesele și abilitățile elevilor, care a implicat întreaga școală.

Descrierea cursului

Program liceal și activități extracurriculare

Descrierea echipei de predare

Profesorii, consilierul școlar: cu bune intenții, entuziast, 'deschis la minte'

Acţiuni şi efecte posibile
Acţiuni
Impacts

Activități de tipul 'să ne cunoaștem mai bine' în grupuri mici, cu scopul de a ajuta profesorii și elevii să se cunoască mai bine.

Stimulează înțelegerea, comunicarea. Cultivă sentimentul de apartenență la un grup.

Acțiuni împreună cu consilierul școlar: Activități care să ajute elevii să se descopere pe ei înșiși, să-și identifice punctele tari, interesele, hobby-urile și preferințele și să-i ajute sa le valorifice. Întocmirea unui plan de carieră.

Crește stima de sine. Respect. Încredere în sine.

Organizarea de activități extracurriculare unde elevii se împart în mici grupuri, conform puterilor și preferințelor lor și oferirea de oportunități pentru a excela și a-și demonstra capacitățile (în fața altora).Responsabilizarea acestora pentru deciziile luate. Concentrează-te pe calităţile pozitive ale elevilor şi adu-le la cunoştiinţă care sunt domeniile, calitățile lor pozitive; insistă asupra lor. Notează-le pe o foaie de hârtie, pe care să o poată lua acasă și să o citească când vor și când au nevoie de suport în situații negative sau stresante. Lasă-i pe elevii din grupă să-și exprime gândurile pozitive, opiniile despre alți elevi. Grupurile trebuie amestecate și schimbate, astfel încât toți elevii să aibă oportunitatea de a-și împărtăși gândurile pozitive despre ceilalți și, de asemenea, de a le primi.

Crește stima de sine. Respect. Încredere de sine. Daca profesorul insistă asupra defectelor, elevii vor dezvolta o atitudine negativă față de școală și profesori; chiar daca acceptă programul, comportarea lor va suferi puține schimbări.

Organizează activități extracurriculare bazate pe muncă în folosul comunității (precum activitatea cu bătrânii sau copii cu dezabilități, ajutarea tinerilor cu temele, cazuri disperate). Ajută-i cu problemele lor. Concentrează-te pe contribuția, rezultatele și efortul elevilor; apreciază-i și răsplătește-i în mod public, astfel încât să aibă sentimentul că și ei contribuie la bunăstarea comunității lor.

Stimulează prietenia. Dezvoltă un sentiment de apartenență la un grup. Descoperirea punctelor tari ale celorlalți. Crește stima de sine.

Organizează evenimente speciale unde clasele trebuie să-și prezinte realizările întregii școli/ comunități. Contactează persoane oficiale.

Dezvoltă un sens de apartenență la un grup. Descoperă punctele tari ale celorlalți.

Sugerează o activitate extracurriculară despre folosirea internetului: Organizează discuții legate de activități de învățare despre folosirea internetului. Monitorizează folosirea tehnologiei și a internetului pe o perioadă de 24 de ore. Explorează atitudinile despre propriile lor relații cu internetul/ discută aspectele pozitive și pericolele.

Înțelege cum internetul a schimbat activitățile noastre sociale, personale și de învățare.Conștientizează elevii despre modul lor de a utiliza internetul.

Sfaturi, observatii, concluzii

Comentarii: Elevii se pot schimba dacă sunt ascultați, tratați cu respect și dacă le sunt date alternative.

Totul se poate dezvăța din momentul în care se cunosc cauzele.

Ignoranța, indiferența, lipsa de comunicare și lipsa empatiei printre elevi poate reprezenta un risc pentru toată lumea.

Toți elevii se pot comporta într-un mod pozitiv.

Trebuie sa ai în centrul atenției elevii; bazează-te pe ei, pe colaborarea dintre școală, elevi, părinți.

Se recomandă o abordare de remediere.

Sfaturi: angajează pe toată lumea în găsirea unei soluții.

Colaborarea cu consilierul este esențială.

Concentrează-te pe aspectele pozitive ale elevilor si fă-le cunoscute aceste aspecte.

Antrenează-i în activităti extracuriculare în funcție de interese și abilităti; în acest mod vor realiza că pot avea un impact asupra altor persoane. Contribuția lor contează; poate fi importantă.

Cuvinte cheie
Isolation
Internet
Communication
Alternatives
Extracurricular activities