Țapul ispășitor din cadrul elevilor ce aparțin unei minorități

⌚︎ 4 min.

 

Case study

Țapul ispășitor din cadrul elevilor ce aparțin unei minorități

Un fel de educaţie

Educație gimnazială (școli gimnaziale obișnuite și tehnice).

Definiţia cursantului

Elevi (între 12 și 18) din școlile obișnuite și cele tehnice cu procentaje medii și superioare de naționalități diferite, etnii diferite și religii diferite. Ei se confruntă cu obstacole importante, cum ar fi cunoștințe de limbă  limitate sau zero (ex. noii refugiați) și obstacole culturale(copiii romi). Există un risc ridicat de renunțare.

Descrierea grupului

Grup mixt de elevi minoritari și majoritari, în vârstă de 14 ani sau mai mari.  

Definiţia datei de început

Furturi repetate din cadrul unei școli sunt atribuite unor elevi ce fac parte dintr-o minoritate.

Descrierea cursului

Orice tip de curs.

Descrierea echipei de predare

Profesori de școală gimnazială

Acţiuni şi efecte posibile
Acţiuni
Impacts

Este utilizată în clasă medierea comunitară pentru a ajuta doi sau mai mulți elevi să își rezolve conflictele pe care nu le pot rezolva ei înșiși. Se implică o a treia parte independentă (mediatorul) pentru a facilita procesul de rezolvare a conflictelor și pentru a promova rezolvarea conflictelor dintre elevi și progresul comunicării, al negocierii și al abilităților de rezolvare a problemelor pentru a ajunge la rezolvări sustenabile și sănătoase. Activitatea de mediere comunitară poate avea loc în cadrul orei de la curs sau înafara orei de curs în cazul escaladării unui mediu conflictual (de exemplu, când elevii intră în grupuri conflictuale) sau dacă urmează unui incident anume. 

Acest lucru permite rezolvarea eficientă a conflictelor care promovează coeziunea socială și incluziunea socială în cadrul mediului școlar. Astfel se ajunge la o diminuare a abandonului școlar și la o reducere a absenteismului și a șicanării. 

Activitățile de mediere comunitară sunt realizate în cooperare cu alte tehnici, cum ar fi tehnici de administrare a furiei și mediere între colegi. 

Acest lucru duce la o eficiență și o sustenabilitate crescute în construirea unei clase și a unui mediu școlar pașnic, eliminând fenomenele de marginalizare, șicanare și radicalizare. 

Sfaturi, observatii, concluzii

Pașii procesului de mediere

  • Identificați problema și adunați informații: Profesorul mediator se întâlnește cu elevii implicați într-un mediu sigur pentru a le permite fiecăruia să descrie cum conceptualizează o anumită problemă. Fiecare contribuție este oferită fără întrerupere. Mediatorul facilitează comunicarea prin contact vizual, rezumând și clarificând contribuția care a fost oferită, elevii oferind o relatare clară a propriei percepții cu privire la problemă. Elevii sunt încurajați să vadă conflictul ca pe o problemă comună și să observe și percepția celorlalți implicați. Pentru a facilita acest lucru, li se cere să rezume ce s-a spus de către ceilalți. Mediatorul utilizează astfel de tehnici avansate de comunicare, cum ar fi contactul vizual, rezumarea și clarificarea. 
  • Stabilirea obiectivelor care urmează să fie realizate în timpul procesului de mediere: Mediatorii sprijină elevii în stabilirea obiectivelor pentru ședință (atât pe termen lung, cât și pe termen scurt).Fiecare elev își oferă perspectiva cu privire la aceste obiective și apoi se realizează o listă comună cu obiectivele stabilite. 
  • Dezvoltarea ideilor cu privire la modalitățile de rezolvare a conflictelor: Brainstorming cu elevii pentru a veni cu soluții la problemele identificate într-o manieră pașnică și non-evaluativă. Mediatorul ia notițe și pune întrebări cu scopul clarificării.
  • Evaluați aceste idei și alegeți una: Elevii discută despre opțiunile alese și văd care ar putea întruni obiectivele și nevoile lor. Facilitatorul rezumă aceste idei și solicită feedback-ul elevilor cu privire la modul în care se îndeplinesc nevoile într-o manieră sustenabilă, pe termen lung. 
  • Stabiliți un acord și moduri în care acesta să fie aplicat: Elevii lucrează împreună pentru a înscrie în acord opțiunile decise, un cadru temporal pentru implementarea lor și îndeplinirea scopurilor ca și a rolurilor și responsabilităților în îndeplinirea acestora. Dacă acest lucru nu funcționează sau funcționează doar parțial, pot fi organizate sesiuni suplimentare de mediere. 
  • Realizați medierea între colegi: Ca un pas suplimentar, școlile pot înființa programe de mediere între colegi în care mediatorii sunt mai degrabă elevi decât profesori. Ei trebuie să fie pregătiți de către profesori cu privire la obiectivele, abilitățile și metodele medierii. 

Aspecte care trebuie luate în considerare

  • Daca un conflict implică 4 elevi sau mai mult, activitatea ar trebui să aibă loc doar cu ei. Dacă este o clasă care s-a împărțit în anumite grupuri care ar putea fi opuse, atunci activitatea poate avea loc cu acea clasă. Daca sunt mai mult de 15 elevi în clasă, atunci e nevoie de doi profesori pentru a acționa ca mediatori. 
  • Are școala dumneavoastră perioade de timp în program, în care au loc sesiunile de mediere?
  • Furnizează școala dumneavoastră infrastructură și timp pentru a permite pregătirea mediatorilor? Dacă nu, credeți că școala ar fi interesată de înființarea medierii la un nivel mai extins mai degrabă decât pentru incidente izolate și dependente de voința profesorului?

Pentru a afla mai multe pe acest subiect

Cuvinte cheie
Integrare comunitară
Community mediation
Incluziune socială
Coeziune socială
Integrarea minorităţilor