Tensiuni inter-religioase în clasă

⌚︎ 2 min.

 

Case study

Tensiuni inter-religioase în clasă

Un fel de educaţie

Liceul tehnic

Definiţia cursantului

Elevi în vârstă de 17 ani, din Siria. Ei sunt musulmani.

 

Descrierea grupului

O clasă de 20 de elevi de la un liceu tehnic (vârste 17-18)

Elevi din grupul majoritar (creștini - practicanți și non-practicanți) 

Definiţia datei de început

Aceasta este o clasă de 20 de elevi ai unui liceu tehnic (vârsta 17-18) care aparține gupului "majoritar'' și sunt creștini (practicanți și non-practicanți). Doi noi elevi din Siria vin în clasă și sunt musulmani(Mariam și Rami - frate și soră).Ei se confruntă cu probleme de integrare și educaționale deoarece nu vorbesc limba și fac cursuri intensive. În plus, față de barierele lingvistice pe care le întâmpină, Mariam și Rami se confruntă, de asemenea, cu prejudecăți din partea câtorva colegi de-ai lor. Cei mai mulți elevi evită să interacționeze cu ei, în timp ce unii îi șicanează în mod sistematic, de exemplu șicananând-o pe Mariam cu privire la eșarfa ei.  

Descrierea cursului

Arta culinară: lecțiile din ultimul an includ: matematică avansată, engleză avansată, greacă modernă, studii religioase, cunoștințe în materie de vinuri, acte culinare-practice, acte culinare-teoretice, educație fizică, fizică. 

Descrierea echipei de predare

Profesorul de la clasă sau un profesor de la un anume obiect care a observat conflictul și este dispus să îl abordeze. 

Acţiuni şi efecte posibile
Acţiuni
Impacts

Sesiune în clasă: Profesorul informează clasa că vor avea o sesiune despre libertatea religiei și la ce se referă aceasta. Luând în considerare faptul că acesta este un subiect sensibil, profesorul nu va identifica aspectele și conflictele care au apărut în clasă. În loc de asta, el/ea va analiza aceste lucruri indirect prin lentilele drepturilor omului. Ca un prim pas, profesorul discută primele 10 minute despre libertatea religiei, așa cum este descrisă în Articolul 9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.here. Pentru a-i ajuta pe elevi, el/ea o poate afișa pe un ecran. După ce profesorul a trecut prin Articolul 9, va avea loc o discuție cu clasa despre ce înseamnălibertatea religiei în practică, discutând aspecte cum ar fi libertatea de a te îmbrăca conform religiei pe care o ai. 

Elevii sunt sensibilizați cu privire la libertatea religiei și își dau seama că este un drept fundamental de care se bucură toată lumea și că oamenii nu ar trebui să fie discriminați din cauza religiei lor. 

Săptămâna dialogului inter-religios: o acțiune coordonată la nivel școlar, în care elevii sunt invitați să își prezinte credințele religioase și non-religioase. Acțiunile din cadrul acestei săptămâni pot include workshop-uri conduse de elevi, prezentări video, prezentări de veșminte și simboluri religioase și semnficațiile lor.  

Sensibilizarea elevilor: aspectul major este că religiile minoritare, de exemplu, Islamul, sunt neînțelese și judecate conform unor stereotipuri. Cu toate acestea, realizând o activitate generală inter-religioasă, această chestiune nu poate fi evitată. Elevii încep să considere religiile ca fiind egale și, prin work-shop-uri și activități, depășesc stereotipurile pe care le-ar putea avea despre alte religii.  

Cod intern de prevenire și administrare a cazurilor de discriminare religioasă în mediul școlar. Pentru aceasta, reprezentanții administrației școlare și corpul profesoral se întâlnesc pentru a pregăti activități educaționale care se vor desfășura sistematic și pe termen lung, cu scopul de a preveni discriminarea religioasă în școală. Acest cod va include, de asemenea, modalități de administrare a unor astfel de cazuri(de exemplu, cu implicarea profesioniștilor, cum ar fi asistenții sociali) și sprijinirea victimelor unor astfel de discriminări(de exemplu, cu implicarea consilierilor școlari, a psihologilor și a asistenților sociali etc).

Această strategie va permite ca acțiuni sistematice să aibă loc la nivelul clasei și la nivel școlar, printr-o abordare inter-disciplinară care să permită rezultate sustenabile. 

Cuvinte cheie
Acceptance
Active listening
Awareness
Prevenţie
Critical thinking
Discrimination
Exclusion