Desenând pentru toleranță

⌚︎ 3 min.

Learning resource

Desenând pentru toleranță

Organizarea unui concurs de artă la școală
Propunere de utilizare
Prevenirea radicalizării
Grup ţintă
Elevii de la școlile gimnaziale vocaționale
Metodă pedagogică
Muncă independentă
Discuţie moderată
Obiective
  • de a încuraja gândirea critică.
  • de a promova creativitatea, observarea și gândirea.
  • de a exprima sentimente, atitudini și valori.
  • de a promova toleranța și acceptarea diversității în școli.
Descriere

Competiția prin artă pe tema toleranței, migrației, acceptării diferențelor este un mod perfect de a încuraja gândirea critică, imaginația și creativitatea printre elevi și studenți. Prin lucrările de artă, recunoaștem cu ușurință atitudinile, valorile și sentimentele cu privire la o anumită temă. 

Poate fi implementată în activitățile din programă sau în cele extracuriculare din școală. 

1. Profesorii ar trebui să pregătească o scurtă introducere pe tema toleranței, rasismului, diversității, migrației și a culturilor diferite.

- introducerea contextului aspectelor referitoare la refugiați, în general, și în zilele noastre(urmăriți, împreună cu elevii scurte video-uri despre copii refugiați sau despre crizele refugiaților, disponibile în propria limbă)

- abordarea temei rasismului (Cine sau ce grup este cel mai des o victimă a rasismului? De ce? Sunt aceste persoane sau grupuri aceleași care au fost acum 50 de ani? ...), diversitatea - Cum îl vedem pe celălalt? ...

  • o oră pentru introducere
  • o oră pentru o dezbatere deschisă

2. Profesorul ar trebui să definească în mod clar regulile concursului – cele mai bune trei lucrări de artă vor fi publicate în media locală sau în ziarul școlii. Toate lucrările de artă create vor fi expuse în holul școlii(sau în alte locuri) după încheierea concursului. Elevii pot lucra fie independent, fie în grup pentru a produce o lucrare. Contribuțiile artistice pot fi orice tip de desen, pictură, grafică sau orice alt tip de tehnică. Sunt permise toate materialele. 

  • două până la patru ore pentru realizarea lucrării

La finalul acestei perioade, comisia aleasă, compusă din doi profesori și trei elevi, evaluează lucrările. 

3. La finalul competiției:

- selectarea celor mai bune trei lucrări (criterii de evaluare: Relevanța și legătura cu subiectul; Claritatea comunicării - claritatea mesajului; Pozitivitatea mesajului) și publicarea lor în media locală sau în ziarul școlii/newsletter.

- pregătirea expoziției în școală (lucrările de artă ale tuturor participanților)

- discuții despre lucrările de artă și mesajele lor

O oră

Discuții despre lucrările de artă prezentate: fiecare elev își prezintă lucrarea de artă, explicând ce a desenat și cum  se leagă de temă, care este perspectiva lui/ei asupra toleranței, acceptarea diversității, etc. Profesorul/mentorul servește ca moderator punând întrebări și încurajând elevii să își descrie desenele. 

 

Resurse umane şi materiale

Profesori de sociologie, limbi străine și arte în școlile gimnaziale vocaționale.

Clasă cu materiale de artă.

Evaluarea procesului de învăţare

Este o competiție pentru cea mai bună lucrare realizată într-o perioadă între cinci și șapte ore de școală. Lucrările de artă pot fi evaluate în contextul procesului obișnuit de educație, dacă se desfășoară în cadrul orelor de școală. 

Sugestii de urmărire

După ce concursul de artă s-a terminat și expozițiile din școală s-au organizat, elevii discută despre cele mai deosebite lucrări de artă expuse. Putem include toate clasele în discuție pentru a încerca să identifice mesajul pe care artiștii au dorit să-l împărtășească. La sfârșit, artiștii înșiși explică ce reprezintă desenele. La acest eveniment putem invita elevi/profesori din alte școli. 

Includere in setul de instrumente

Integrarea în programă a conținutului despre discriminare și radicalizare.

Type
Metodă
Modalitati pedagogice
Utilizare în grup
Atelier de lucru
Numar de participanti
20-30 participanți
Durată
5 -7 ore
Costuri
Niciunul
Creatori
Ljudska Univerza Ptuj
Data creării
Limbajul (limbile) disponibil (e)

Engleză

Portugheză, Portugalia

Franceză

Slovenă

Germană

Română

Greacă

Italiană

Spaniolă

Olandeză

Cuvinte cheie
Art
Contest
Acceptance
Awareness