Modulul de conștientizare a diversității în școli

⌚︎ 2 min.

Learning resource

Modulul de conștientizare a diversității în școli

Sporirea conștientizării și învățarea despre diversitate și non-discriminare în școli, utilizând experiențele pe care profesorii le au cu elevii.
Propunere de utilizare
Prevenirea radicalizării
Grup ţintă
Profesori/educatori/formatori
Metodă pedagogică
Muncă independentă
Discuţie moderată
Obiective

Obiectivul general

  • De a dezvolta cunoștințe cu privire la aspectele ce țin de diversitate și cu privire la importanța lor în școli. 

Obiective specifice

  • Creșterea conștientizării profesorilor cu privire la diversitate și discriminare în școli;
  • Împărtășirea de strategii și adaptarea lor la diferite situații și grupuri.
Descriere

Program

  • Prezentarea formatorilor și a participanților;
  • Prezentarea modulului de către facilitatori;
  • Prezentarea radicalizării în contextul Proiectului Xeno Tolerance;
  • Realizarea activităților pentru a discuta și spori conștientizarea cu privire la diversitate, discriminare și radicalizare;
  • Evaluarea modulului de conștientizare ca resursă de lucru pe diferite teme.

Descriere

După ce formatorii și participanții au șansa de a se prezenta, Proiectul Xeno Tolerance trebuie să fie introdus, pentru a explica contextul elaborării acestui modul de conștientizare. Se va menționa, de asemenea, că acest proiect are ca scop elaborarea de resurse/instrumente pentru profesori/formatori/personal din domeniul educațional pentru a lucra în școli pe teme ca: discriminare și marginalizare, factori care duc la radicalizare. 

Modulul trebuie să înceapă cu deconstrucția conceptului de radicalizare, bazat pe perspectivele participanților pentru a introduce ulterior unele contribuții teoretice cu privire la moduri de gândire și de definire a radicalizării în contextul portughez. A doua parte este reprezentată de o dezbatere pe teme înrudite cu radicalizarea, cum ar fi discriminarea, rasismul și xenofobia. După această reflectare cu privire la diversitate și teme apropiate, grupul de participanți ar trebui să lucreze în grupe mici pentru a elabora un plan de promovare a diversității în școli (a treia parte) și să sporească conștientizarea cu privire la existența unor universuri socioculturale diferite.

Resurse umane şi materiale

Prezența a doi facilitatori.

Evaluarea procesului de învăţare

La sfârșitul activității, va fi distribuit un sondaj de evaluare care trebuie să conțină următoarele elemente de continuare a activității:

  • Evaluarea generală a activității;
  • Evaluarea facilitatorilor;

Recomandarea sau nu a acestui modul către un coleg.

Sugestii de urmărire

La final, toți participanții la curs trebuie să discute despre ce au învățat în timpul acestei sesiuni de conștientizare.

Type
Modul de conştientizare
Modalitati pedagogice
Colaborare activă
Utilizare în grup
Numar de participanti
15- 20 participanti
Durată
3 ore
Costuri
Niciunul
Creatori
Universidade do Porto
Data creării
Limbajul (limbile) disponibil (e)

Engleză

Slovenă

Franceză

Portugheză, Portugalia

Germană

Română

Italiană

Spaniolă

Olandeză

Cuvinte cheie
Diversity
Multiculturalism
Prevenţie
Radicalisation