Studentenmeldingen van racisme

⌚︎ 2 min.

 

Case study

Studentenmeldingen van racisme

Kind of education

In zijn thuisland ging hij ongeveer 10 jaar naar school.

Definition of the learner

Afghaanse vluchteling, 26 jaar, sinds 2 jaar in Duitsland, getrouwd, met 1 jong kind, niveau Duits: basisniveau op schrift (= A2 niveau) en tussenniveau op spreekniveau (= B1 niveau).

Description of the group

20 studenten: 12 Afghanen, 1 Russisch, 1 Somaliër, 2 Syriërs, 3 Oostenrijkers, 1 Marokkaanse.

Definition of starting situation

Ongevraagd meldt een student tijdens de proefschriftklas "Duits/communicatie/maatschappij" in de klas dat hij meerdere malen op straat op racistische wijze beledigd is geraakt en dat hij daar last van heeft. Op het moment van de aanval was hij altijd overweldigd, wist hij niet hoe te reageren en bleef sprakeloos.

Description of the course

Momenteel volgt hij de 2e kansonderwijs voor volwassenen om het diploma van schoolverlater (avondklas) te behalen.

Description of teaching team

2 leerkrachten (co-teach) met goede kennis van de menselijke natuur.

Possible actions and impacts
Acties
Impacts

Geef de student voldoende tijd om zich uit te drukken en zijn ervaringen te vertellen (docent is flexibel, stelt een nieuw doel van de avondklas, het doel van de nieuwe les wordt politiek onderwijs dat ook deel uitmaakt van de curricula). Een positieve sfeer van vertrouwen in leerkrachten en leeftijdgenoten is essentieel voor het delen van ervaringen.

  • Dit geeft de student een vrijlating van spanningen. De studenten hebben het gevoel dat iemand hem serieus neemt en dat iemand naar hem luistert. Het ontkennen van de situatie is net zoiets als ontkennen dat dit is gebeurd en dus het racisme enigszins steunen of zelfs herhalen.
  • Collega-studenten kunnen leren dat racisme voorkomt en welke gevoelens/emoties dit veroorzaakt.
  • Studenten die mogelijk te lijden hebben gehad van soortgelijke ervaringen leren dat zij niet de enigen zijn. Een uitwisseling over hun ervaringen en welke reacties passend of ongepast waren, kan ook helpen.

 

Introduceer de eerste 10 Mensenrechten. Studenten beslissen welke rechten in de door de medestudent beschreven situatie worden geschonden. De implementatie van mensenrechten in de federale wetgeving kan worden uitgelegd en besproken.

Het besef dat ieder mens rechten heeft en dat antiracisme niet alleen een kwestie van etniciteit is, maar dat ieder van ons door wetten wordt beschermd. Studenten leren dat dit zelfs een rechtszaak kan worden.

Studenten spelen rollenspellen en simulaties van de situatie deden zich voor (met agressor en slachtoffer) en proberen op verschillende manieren te bedenken hoe het slachtoffer geweldloos kan reageren.

  • Studenten worden voorbereid hoe ze in deze situaties adequaat en zonder geweld kunnen reageren.
  • Studenten die de rol van agressor op zich nemen, kunnen de mogelijke (maar niet gerechtvaardigde) motivatie van de agressor begrijpen en uitdrukken.

Leraar vertelt studenten over de NGO Zara die mensen helpt die lijden onder racisme. Hij vertelt dat het belangrijk is om alle incidenten te melden zodat ze in hun statistieken worden geregistreerd en dat niet kan worden vergeten dat er in Oostenrijk racisme bestaat.

Studenten weten aan wie ze zich in de toekomst moeten wenden, worden meer autonoom en begrijpen dat instellingen en de staat een netwerk en begeleiding bieden.

Advice, remarks, conclusions

Voordat je besluit om je te concentreren op het onderwerp in de klas zorg ervoor dat de studenten zich niet ongemakkelijk voelen en kunnen profiteren van dit examen met dat eerder emotionele thema.

Keywords
Discrimination
Racism
Human rights
Refugees