Boj proti spletnemu nadlegovanju in sovražnemu govoru

⌚︎ 2 min.

Learning resource

Boj proti spletnemu nadlegovanju in sovražnemu govoru

Analiza razprave o sovražnem govoru, nasveti, kako ustrezno reagirati in igra vlog.
Predlogi za uporabo
Akcije in reakcije v primeru radikalizacije
Ciljna skupina
15-25
Pedagoška metoda
Simulacija
Cilji
 • Biti sposoben se ustrezno odzvati na sporočila sovraštva na spletu ali v pogovoru iz oči v oči.
 • Poznavanje nasvetov, kako preusmeriti pogovor.
 • Usposabljanje za odzivanje v igri vlog.
Opis

1. Učitelj predstavi en ali dva primera spletnega pogovora, ki vključuje sovražna sporočila. Učenci jih morajo prepoznati. Skupinska razprava omogoča analizo, v katerem kontekstu so bila oblikovana in odgovore, ki so na voljo. Učenci predlagajo druge možnosti.

2. Podana je strategija za odgovor na sovražna sporočila ali spletno nadlegovanje:

 • In the case of online conversation, take your time, don't answer immediately under emotion.
 • V primeru spletnega pogovora, si vzemite čas, ne odgovorite takoj pod vplivom čustev.
 • Ocenite sporočilo in začnite zbirati argumente.
 • V mislih imejte, da je vaš namen podati idejo, kjer prevladata logika in razum. Če drugi ni več racionalen, je izmenjava mnenj neuporabna in lahko zapustite pogovor. 
 • Ne začnite takoj s proti argumenti. Ne poskušajte prepričati. Pomembno je, da ima drugi priložnost, da pojasni in po možnosti razvije svoje stališče.
 • Poskusite ustvariti ozračje zaupanja, kjer drugi lahko govori. Ljudje navadno morajo govoriti o sebi. Bodite pripravljeni poslušati, četudi ne sprejemate, kar je bilo povedano. Videti boste kot odprta oseba, ki ne na voljo za pogovor.
 • Ne odlašajte in vljudno povejte, če so vas besede prizadele. Sočutnost in empatija lahko umirijo pogovor, ki se je slabo začel. Prav tako pomaga pri sposobnosti poslušanja pri storilcu.
 • Namesto izjav raje postavljajte vprašanja. To bo pomagalo prepoznati argumente drugega in opaziti njegove slabosti ter ga pripeljati k postopnemu ponovnemu razmisleku o njegovem stališču. S postavljanjem vprašanj tudi pokažete, da vas zanima njegovo mnenje.
 • Uporabljajte humoristične tone, celo absurdne, a se izogibajte osebnemu zasmehovanju, najdite pravilno ravnovesje. Poudarjanje absurdnosti nekaterih mnenj, preko slik in dejanskih primerov, lahko vodi do samocenzure in povzroča dvom.
 • Zaključite razpravo. Če se je razprava pomirila, se zahvalite osebi za dobro  izmenjavo mnenj. Če je oseba še naprej nasilna in proti vsakršni izmenjavi mnenj, zapustite razpravo in opozorite na pravila demokratične razprave in težave, če nadaljujete po tej poti. Povejte, da boste z veseljem ponovno razpravljali, če se bodo držali pravil.

3. Organizacija dveh iger vlog, ki ustrezata dvema različnima primeroma: a) Objava sporočila "Odlično opravljeno Charlie Hebdo, naslednjič bodo pozorni na risbe karikatur" [Twitted on 07/01/2015]; b) Komentarji »Pod pogojem, da vsi utonejo!« na članek o beguncih na spletni strani medijev.
Skupina treh učencev igra vlogo storilca, dve skupini igrata vlogo udeležencev razprave, ena skupina želi preprečiti diskurz storilca, ena skupina igra vlogo administratorja spletnega mesta (mora reagirati , ker je en član zaprosil za posredovanje). Glede na čas lahko skupine spremenijo svojo vlogo. Učitelj usklajuje razredno razpravo, ki analizira vsak primer, ki je bil razvit.

 

Človeški in materialni viri

Učitelj z nekaj znanja o sovražnem govoru.

Vrednotenje učnega procesa

V naslednjih šestih mesecih se učenci angažirajo, da spremljajo in beležijo sovražni govor na internetu in v pogovorih iz oči v oči. Prav tako naj beležijo, kako se nanj odzivajo.

Predlogi za nadaljevanje

Dejavnost za preprečevanje teorije zarote.

Type
Metoda
Pedagoški načini
Uporaba v skupini
Število udeležencev
12-20
Trajanje
3 h
Stroški
None
Avtorji/ustvarjalci
Greta du Velay
Datum nastanka
Jeziki, ki so na voljo

Angleščina

Portuguese, Portugal

Slovenščina

Francoščina

German

Romanian

Italijanščina

Greek

Španščina

Dutch

Ključne besede
Sovražni govor
Online harassment