Εκφοβισμός και διακρίσεις στα εκπαιδευτικά/διδακτικά πλαίσια

⌚︎ 4 min.

 

Case study

Εκφοβισμός και διακρίσεις στα εκπαιδευτικά/διδακτικά πλαίσια

Είδος μόρφωσης

Επιχειρηματικές και Επαγγελματικές Εκπαιδεύσεις

Ορισμός του μαθητευόμενου

Νεαρά άτομα από κοινωνικά ευάλωτα πλαίσια και με αποτυχημένα σχολικά μονοπάτια.

Περιγραφή της ομάδας

Ομάδα με 15-20 συμμετέχοντες

Ορισμός της αρχικής κατάστασης

Αναλαμβάνουμε μια εισαγωγή στο θέμα του εκφοβισμού, μέσα από κάποια θέματα όπως "τι είναι εκφοβισμός" και ποιοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν στη παρουσία του στα σχολεία

Περιγραφή του μαθήματος

Ό Τιμ είναι ένα νεαρό αγόρι που έχει σωματικά και ψυχολογικά ενοχληθεί από μια ομάδα αγοριών συμμαθητών στο σχολείο. Ο Τιμ υποφέρει επανειλημμένες επιθέσεις από αυτά τα αγόρια, αλλά μένει ήσυχος γιατί φοβάται ότι ή κατάσταση θα τραβήξει παραπάνω προσοχή. Ανεξαρτήτως της υποστήριξης που λαμβάνει από ένα ψυχολόγο, δεν δέχεται υποστήριξη από τη οικογένεια του, και ειδικά από το πατέρα του, πράγμα που το σταματά από το να πει ποιος του επιτίθεται

Για να αυξηθεί η ενημερότητα σε αυτό το θέμα, είναι σημαντικό να αναγνωριστούν πιθανές περιπτώσεις που μπορεί να γίνουν, αλλά εξαρτάτε εάν ο Τιμ μιλήσει για αυτή τη κατάσταση ή όχι.

Πρώτη πιθανή κατάσταση: Ο Τιμ αποφάσισε να μην ζητήσει βοήθεια γιατί φοβόταν από πιθανές εκδικήσεις από τους δράστες. Όμως μια μέρα, μερικοί συμμαθητές είδαν ότι έδερναν τον Τιμ οι δράστες, και ζήτησαν τη βοήθεια ενός σχολικού υπάλληλου. Οι δράστες έφυγαν όταν κατάλαβαν ότι κάποιος ερχόταν. Μετά από αυτό, ο διευθυντής του σχολείου άσκησε πίεση στο Τιμ να πει ποιοι είναι οι δράστες πράγμα που το έκανε

Ο Τιμ συνέχισε να πηγαίνει στο ψυχολόγο, σχετικά με τα αγόρια, το σχολείο κατάστρωσε σχέδιο με τους δασκάλους και τις οικογένειες να σταματήσει η βίαιη συμπεριφορά. Τα αγόρια τιμωρήθηκαν με κοινοτική υπηρεσία στο σχολείο και στη τοπική κοινότητα και πηγαίναν σε μαθήματα για τη βίαιη τους συμπεριφορά.

Δεύτερη πιθανή κατάσταση: Παρά τις επιθέσεις, και το φόβο που οι δράστες προκαλούσαν στον Τιμ, αυτός ποτέ δεν τους κατέδωσε. Χωρίς να βλέπει τέλος για αυτή τη κατάσταση ο Τιμ κατάληξε να αυτοκτονεί.

Περιγραφή της διδακτικής ομάδας

Παρουσία 2 μεσάζοντων

Πιθανές ενέργειες και επιπτώσεις
Ενέργειες
Impacts

Για να αρθρωθούν οι δράσεις από τα σχολείο σε άλλους υπεύθυνους εκπαίδευσης, για να αποτραπεί ο εκφοβισμός και τα μονοπάτια βίας

Διάγνωση και παρέμβαση από τα πρώτα σημάδια εκφοβισμού

Για να δράσουμε ενάντια στη διάκριση, με το να παρεμβαίνουμε και με θύματα αλλά και θήτες εκφοβισμού, για να τους κρατήσουμε μακρυά από απομόνωση , διακρίσεις και περιθωριοποίηση

Συνεργατική δουλειά με σχολεία για να σταματήσει η βία στα σχολεία (σωματική και ψυχολογική)

Προώθηση, σε σχολικό επίπεδο, κινήσεις για απότρεψη και ενημερωτικά μαθήματα για τον εκφοβισμό και τις συνέπειες του

Πιο πολύ γνώση και πληροφορίες για τον εκφοβισμό και τις αιτίες του

 

Εφαρμογή στο σχολικό πρόγραμμα το θέμα του εκφοβισμού, όπου τα περιεχόμενα είναι καλά πλαίσια για συζήτηση

Τα περιεχόμενα του προγράμματος αποκτούν μια διάσταση ευθύνης, με το να αυξάνει τη  ενημερότητα σε κοινωνικά προβλήματα όπως εκφοβισμός

 

Αναφορά πιθανών περιπτώσεων εκφοβισμού στις οικογένειες, όταν είναι κατάλληλοReport possible bullying situations to the families, when appropriate.

Εισαγωγή των οικογενειών στις  καθημερινές ζωές των μαθητών, σαν μια μεικτή ομάδα που στοχεύει την ηθική στάση για τους "άλλους"

Συμβουλές, σχόλια, συμπεράσματα

Σχετικά με το πρόβλημα του εκφοβισμού, είναι σημαντικό, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων να επικεντρωνόμαστε  στη σημαντικότητα της καταγγελίας, σαν τρόπος να βοηθήσουμε τα θύματα και να βοηθήσουμε με  το θέμα τους δράστες

Σημείωση: Αυτή η υπόθεση βασίζεται στη ταινία μικρού μήκους«Dear Dad – Anti Bulling Short Film» (© MoonEyeFilms) (μπορεί να παρακολουθηθεί https://www.youtube.com/watch?v=5H8RnV9b_cY).

Λέξεις κλειδιά
Bullying
Discrimination
Physical and psychological violence