Το έργο

Το έργο

Το πρόγραμμα Tolerance παρέχει οδηγίες και μια εργαλειοθήκη με ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους για τη δημιουργία ευνοϊκών μαθησιακών περιβαλλόντων. Λειτουργεί προς την αμοιβαία κατανόηση στην τάξη. Καταπολεμά τις ριζοσπαστικοποιήσεις από τα αρχικά στάδια.

 

Στοχεύουμε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών

 • να βοηθήσουν τους μαθητές να ζήσουν και να εργαστούν σε μια πλουραλιστική κοινωνία
 • για την αντιμετώπιση των εντάσεων μεταξύ μαθητών και μεταξύ ομάδων μαθητευόμενων
 • για την ανίχνευση δεικτών ριζοσπαστικοποίησης μεταξύ των μαθητών
 • να εντοπίσει ποιος κινδυνεύει να ενεργεί σε προληπτικό στάδιο
 • για να αντιμετωπίσουμε όσους χρειάζονται υποστήριξη
 • να δημιουργήσει δεξιότητες και κίνητρα
 • για να αναλάβει δράση κατά της αδικίας να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μαθησιακό κλίμα, καλύτερα αποτελέσματα μάθησης
 • για τη μείωση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην τάξη.

 

Γι 'αυτό θα παράγουμε:

 • Κατευθυντήριες γραμμές για τη διδασκαλία σε ομάδες με πιθανές εντάσεις και παράγοντες σύγκρουσης (κοινωνικά επίπεδα, πολιτισμοί, θρησκείες ...). Θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού τέτοιων ομάδων με εντάσεις και θα παρέχει υλικό για καθημερινή πρακτική προκειμένου να διατηρηθεί ένα καλό μαθησιακό κλίμα.
 • μια εργαλειοθήκη με διαφορετικούς πόρους μάθησης, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων.
 • αυτόν τον ιστότοπο για τη διάδοση όλων των υλικών ως ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων σε διάφορες γλώσσες.

Οι κατευθυντήριες γραμμές και η εργαλειοθήκη θα εκπονηθούν μετά από ανάλυση της χώρας των αναγκών και των υφιστάμενων πόρων. Οι κατευθυντήριες γραμμές και η εργαλειοθήκη θα δοκιμαστούν σε πραγματικές καταστάσεις και θα προσαρμοστούν για περαιτέρω διάδοση.

Οι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές της ΕΕΚ, καθώς και οι εκπαιδευτικοί, απευθύνονται άμεσα. Οι τελικοί δικαιούχοι θα είναι οι νέοι και οι νέοι ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κοινωνικής ένταξης και κινδυνεύουν από ριζοσπαστικοποίηση.

News about the project

Fourth project newsletter

Κυρίως κείμενο

Here is the 4th newsletter. This release contains information about the experimentation of the toolbox.

 

Third project newsletter

Κυρίως κείμενο

The third newsletter is available as an introduction to the Tolerance Guidelines.

Ημερομηνία

Guidelines

Κυρίως κείμενο

The Portuguese team from U.Porto has analysed the needs analysis reports from eight partner countries (Austria, Cyprus, France, Italy, Portugal, Romania, Slovenia, Spain) in order to produce a global document systematising all needs.

From this, strategies have been identified and organised into three levels of intervention in relation to a theoretical framework. The first level is the “Teachers’ Training”  level, where we indicated possible actions and orientations that can provide knowledge and skills to teachers. The “School” is the second level of intervention, with possible ways to work on discrimination problems and to prevent radicalisation, under a collaborative action among all members of the school context. Lastly, the “Classroom” level is related to the importance of teachers/trainers discussing these topics with their students.

These strategies have the goal of supporting vocational teachers/trainers who intervene with students/trainees in a situation of socio-economic vulnerability and who might face the risk of radicalisation.

Second project newsletter

Κυρίως κείμενο

The second newsletter is available. It presents the results of the needs analyses that were carried out in each partner country, together with examples of continuous training offered to teachers, trainers and educators. You can download the newsletter in all the languages of the partnership.

Ημερομηνία

Open educational resources

Κυρίως κείμενο

For open educational resources, we will rely on the definition provided by UNESCO: "teaching, learning and research materials in any medium, digital or otherwise, that reside in the public domain or have been released under an open license that permits no-cost access, use, adaptation and redistribution by others with no or limited restrictions."

In the state-of-the-art analysis, we try to locate open resources serving the purposes of the Tolerance project. We will use them and disseminate these resources. But our purpose is also to produce our own ressources to fill in the gaps that were detected. All of these materials will be disseminated through this website in nine languages.

Needs analysis

Κυρίως κείμενο

Support VET guideEach partner is engaged in a state of the art needs analysis in their respective countries. We do not limit our research to our own organisations, addressing and questioning local and regional environments, other educational organisations and relevant stakeholders. For each of the partner countries, the needs analysis includes a literature survey, an online survey, face-to-face interviews with educators and thematic experts as well as a focus group.

National reports will allow the project to respond to the needs of each partner, while their common analysis will constitute the basis for elaborating a common framework of action and preparing the Tolerance open resource centre.

Ημερομηνία

First project newsletter

Κυρίως κείμενο

Image removed.The first newsletter is available. It explains the context, the objectives and the expected results of our project.

Schools and training institutions welcome learners facing social integration difficulties, usually with low educational level. When themselves or their parents are from different origins, they may feel discriminated within the society, by the school institution itself or by the other students. The learning climate is sometimes tense, in particular around socially sensitive questions or when violent political events make irruptions in all conversations and cannot be ignored in the classroom. These tensions and disquiet are reinforced in a context of high unemployment with unequal access to employment and an absence of positive perspectives for most of the learners in deprived area

You can download it all the languages of the partnership.

Ημερομηνία

Empowering and supporting teachers

Κυρίως κείμενο

Image removed.The European Radicalisation Awareness Network has created a working group dedicated to education that has published a paper about "the empowerment of teachers so that they are confident and well equipped pedagogues".

They underline that teachers need to be able to:

 • promote citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination in a way that engages students through their "experiences, perceptions and world views";
 • access effective materials to discuss specific ideologies, conspiracy theories and incidents,
 • teach media literacy,

Still, the main conclusion is that teachers who are fully mastering the core of their job are the more prepared to react against radicalisation. If they are empowered, they will be able to "create a safe space for students to find their place", to face new challenges, manage difficult exchanges and deal with critical situations.

Download the full paper "Empowering and supporting teachers - Pedagogical role requires time and training" (6 p.)

Kick-off meeting in Lyon, France

Κυρίως κείμενο

The meeting has been organised with the generous support of PRAO on their premises. Partners delivered a collective overview of the project objectives and deadlines. They prepared a needs analysis for each individual country.

Ημερομηνία