Despre

Despre

Acest site web este editat de partenerii proiectului Allo-Tolerance.  Aceasta reflectă doar opinia autorilor, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acest site.

Site-ul web este dezvoltat datorită utilizării gratuite a software-ului (Drupal, PHP, Mysql, Gimp, Inkscape, LibreOffice, Linux etc). Este menținut și găzduit de Greta du Velay.

În ceea ce privește proiectul și resursele produse, puteți contacta partenerii acestui proiect cu acest formular de contact. De asemenea, puteți contacta partenerii individuali utilizând datele de contact de pe site-urile proprii (listate pe paginile partenerilor).

În ceea ce privește aspectele tehnice, în caz de abuz sau orice solicitare tehnică referitoare la acest site web, utilizați formularul de contact sau pagina de contact aici.
În ultimă instanță, puteți utiliza telefonul la +33.471.098.020