Σχέσεις στη αίθουσα

⌚︎ 3 min.

 

Case study

Σχέσεις στη αίθουσα

Είδος μόρφωσης

VET

Ορισμός του μαθητευόμενου

Νεαρός μαθητής Μαροκινής προέλευσης, τοποθετείται σε μια τάξη με VET μονοπάτι

Περιγραφή της ομάδας

Η τάξη αποτελείται από 20 αρσενικούς μαθητές μεταξύ ηλικιών 14-16 ετών

Ορισμός της αρχικής κατάστασης

Ένας ανήλικος μαθητής Μαροκινής προέλευσης, τοποθετείται σε αναγκαστική εκπαίδευση

Οι γονείς πήγαν στη Ιταλία όταν ήταν παιδί, έτσι το αγόρι πήρε τη σχολική σταδιοδρομία του στη Ιταλία

 

Εσωστρεφής χαρακτήρας, έχει κάποιες εκπαιδευτικές δυσκολίες και σχετίζεται με λίγους συντρόφους, αγωνίζεται να έρθει σε επαφή με την τάξη.

Κατά τη διάρκεια μαθημάτων κάθεται μόνος στο θρανίο, κανένας δεν κάθεται δίπλα του και μερικές φορές οι συντροφοι του ανταλλάσουν αστεία για το ότι η σιωπή του είναι περίργη και μπορεί να σχετίζεται με τρομοκρατικές σκέψεις

Το αγόρι  δεν απαντά στα αστεία, αλλά φαίνεται άβολος και νευρικός όταν αντιμετωπίζει αυτούς τους ισυρισμούς.

 

Περιγραφή του μαθήματος

 

Καθημερινή τριετή επαγγελματική εκπαίδευση ως μηχανικός χειριστής - εγκατάσταση και συντήρηση, για συνολικά 2970 ώρες εκπαίδευσης.

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, πρακτική άσκηση και 320 ώρες πρακτικής άσκησης στην τελευταία ετήσια πρόσοδο.

Περιγραφή της διδακτικής ομάδας

Οι δάσκαλοι είναι εκπαιδευτές από διάφορους τομείς: τεχνολογία, μαθηματικά, αγγλικά, ιταλικά, ιστορία, επιστήμη των υπολογιστών, τεχνικό σχέδιο, μηχανική κατασκευή, εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός.

Η τάξη έχει ελεγκτή αναφοράς και παρακολουθείται από το διαχειριστή της αναγκαστικής εκπαίδευσης. Είναι υπεύθυνος να παρέμβει στις πιο σημαντικές και λεπτεπίλεπτες καταστάσεις και διατηρεί σχέσεις και επικοινωνλιες με τις οικογένειες των μαθητών

 

 

Πιθανές ενέργειες και επιπτώσεις
Ενέργειες
Impacts

Κατά τη διάρκεια μαθημάτων τόσο στη αίθουσα αλλά και στο εργαστήριο, οι εκπαιδευτές δίνουν έμφαση (σημειώνοντας και ενθαρρύνοντας τη συζήτηση) σε οποιεσδήποτε δύσκολες καταστάσεις, λόγω επαναλαμβανόμενων αστείων ή απομόνωσης των σπουδαστών.

 

Η ομάδα εκπαιδευτών γνωρίζει και κατανοεί καλύτερα τη κατάσταση

Οι εκπαιδευτές υιοθετούν μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς (που σημαίνει πρώτα απ 'όλα να φροντίζουν όλες τις περιπτώσεις των φοιτητών), προκειμένου να προωθήσουν τις ανταλλαγές στην τάξη και να ενισχύσουν τους δεσμούς και τις σχέσεις που αποτελούν τη βάση της κοινωνικής μάθησης.

 

 

Με τον τρόπο αυτό ο σπουδαστής μπορεί να συνεργαστεί με τους συνομηλίκους, να ξεπεράσει τις μαθησιακές δυσκολίες και ταυτόχρονα να βελτιώσει την αμοιβαία γνώση και να ξεκινήσει μια αλληλεπιδραστική επικοινωνία με τους συντρόφους του. Μέσω της σύγκρισης και της πολιτιστικής ανταλλαγής, τότε, υποβάλλονται στάσεις αλλοτρίωσης και εκφοβισμού εναντίον αυτού του μαθητή.

 

Στη μονάδα επαγγελματικού προσανατολισμού, ο εκπαιδευτής ενθαρρύνει, στην αρχή του έτους, την ανταλλαγή αξιών και διαφορετικών προσωπικών χαρακτηριστικών μέσα στην τάξη

. Οι μαθητές μπορούν να ξεπεράσουν μια αρχική προκατάληψη μέσω δραστηριοτήτων αμοιβαίας κατανόησης.

 

Οι εκπαιδευτές της εθνικής γλώσσας και του κοινωνικο-ιστορικού άξονα σχεδιάζουν ειδικές διαλέξεις για τα θέματα των διαφορετικών πολιτιστικών παραδόσεων (αντιμετωπίζουν κομμάτια της λογοτεχνίας από συγγραφείς διαφορετικής προέλευσης, παρουσιάζοντας τις διάφορες μορφές πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης σε διάφορες χώρες). Οι εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους και ως μέρος της πειθαρχίας τους, βρίσκουν τους χώρους και τους τρόπους δημιουργίας θετικών συνθηκών για πολιτιστικές ανταλλαγές.

 

Ο σπουδαστής από ξένη προέλευση μπορεί να νιώσει τον εαυτό του ως φορέα μιας εμπειρίας ζωής που μπορεί να μοιραστεί, καθώς επίσης και ως ενεργός συμμετέχων στην ομάδα τάξεων.

Ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες καταστάσεις, είναι χρήσιμο να συμπληρωθεί η πορεία της επαγγελματικής κατάρτισης με μερικές ενότητες προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ίσων ευκαιριών και μη διακριτικής μεταχείρισης με ολόκληρη την ομάδα (για παράδειγμα, συζήτηση για δημοσιεύματα που δημοσιεύονται σε εφημερίδα σχετικά με το θέμα Συζήτηση).

 

Η πρακτική παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα αποτροπής συγκρούσεων

Συμβουλές, σχόλια, συμπεράσματα

Το περιβάλλον της τάξης, όπου εισάγονται ενήλικοι σπουδαστές διαφορετικής προέλευσης και υπόβαθρου, εκτίθενται ιδιαίτερα σε καταστάσεις παρεξηγήσεων ή διαπολιτισμικές προκαταλήψεις που μπορούν να κλιμακωθούν σε καταστάσεις σύγκρουσης. Μεταξύ των αιτιών, μπορεί να εντοπιστεί:

 

  • Οι δάσκαλοι που ασχολούνται με διαχειριστική εκπαίδευση, δεν καταγράφουν το ρίσκο που θα μπορούσε να δημιουργήσει συγκρούσεις στη τάξη
  • Μαθητές, εκθέτονται στα μηνύματα των ΜΜΕ, συχνά δεν καλλιεργούν κριτική σκέψη  και βασίζονται σε κλισέ.
  • Η ταυτότητα των νεαρών που έχουν διαφορετικές συνδέσεις (η χώρα προέλευσης και η χώρα υποδοχής που μεγαλώνουν) είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και ευάλωτες

 

 

Η συνειδητοποίηση της ανάγκης δράσης σε οργανωτικό, μεθοδολογικό και εκπαιδευτικό επίπεδο είναι θεμελιώδης, προκειμένου να προωθηθεί η αναγνώριση του κοινού δικαιώματος στην ποικιλομορφία. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε τις εμφανίσεις, να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Η κατάσταση βελτιώνεται με διάφορες διαστάσεις

  1.  Επίβλεψη
  2.  Περιεκτική εκπαίδευση 
  3.  Μονάδα επαγγελματικού προσανατολισμού
  4.  Ορισμοί σε εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
  5.  Δραστηριότητες σε ίσες ευκαιρίες και μη διακρίσεων σε όλη την ομάδα
Λέξεις κλειδιά
Relationship
Emotional aspects
Pre-conceptions