Εταίροι του προγράμματος

Εταίροι του προγράμματος

Το Allo-Tolerance περιλαμβάνει 9 εταίρους από 9 ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία.

Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία για κοινή χρήση πρακτικών. Κάθε εταίρος εμπλέκεται περισσότερο στις εργασίες που ταιριάζουν καλύτερα με τους τομείς εμπειρογνωμοσύνης του. Διαβάστε τις σελίδες των συνεργατών για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες.

Continuous training center & pedagogical laboratory
France
Adult education centre
Austria
Vocational Training Center
Spain
Adult education centre
Slovenia
Research Institute
Portugal
Non-governmental organisation
Cyprus
Training center
Romania
Educational centre
Belgium