Βασικές ενδείξεις ριζοσπαστικοποίησης

⌚︎ 1 min.

Learning resource

Βασικές ενδείξεις ριζοσπαστικοποίησης

Παραδείγματα ενδείξεων για εντοπισμό συμπεριφορών που πιθανόν να κρύβουν διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης
Πρόταση για χρήση
Detection of radicalisation
Ομάδα στόχος
Εκπαιδευτές
Παιδαγωγικοί μεθόδοι
Guide
Στόχοι

 

  • Να επιστήσει την προσοχή των δασκάλων σε πιθανά σημάδια ριζοσπαστικοποίησης
  • Να επικεντρώσει την προσοχή τους στο γεγονός ότι αυτά τα σήματα πρέπει να εξεταστούν με προσοχή, λόγω των στρατηγικών συγκάλυψης και επειδή μια  αλλαγή συμπεριφοράς δεν είναι πάντα συνώνυμη με τη βίαιη συμπεριφορά.
Περιγραφή

Αυτή η περιγραφή των ενδείξεων ριζοσπαστικοποίησης περιλαμβάνει  κατηγοριοποίηση των ενδείξεων σε τέσσερις θεματικές: Ρήξη με το περιβάλλον, Προσωπικό περιβάλλον, Θεωρίες και ομιλίες, Τεχνικές.

Για κάθε θεματική παρέχονται παραδείγματα ισχυρών και αδύναμων σημαδιών.

Το ζήτημα πρέπει να προσεγγίζεται με προσοχή. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όποιος παρουσιάζει κάποια (ακόμα και αρκετά) από τα σημάδια βρίσκεται στη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης. Ισχύει και το αντίστροφο. Κάποιος  που δεν παρουσιάζει σημάδια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν βρίσκεται στη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης. Οι στρατηγικές προσποίησης/κάλυψης είναι εξαιρετικά πονηρές και καθοδηγούμενες από άτομα υπεύθυνα για στρατολόγηση, στο διαδίκτυο.

Type
Text
Παιδαγωγικοί μεθόδοι
Theoretical course
Αριθμός συμμετέχοντων
1
Κόστος
Free
Δημιουργοί
French Interministerial Committee for the Prevention of Crime and radicalisation
Ημερομηνία δημιουργίας
Γλώσσα(ες) διαθέσιμη (ες)

English

French

Portuguese, Portugal

Romanian

German

Λέξεις κλειδιά
Indicators
Breaking-off
Behaviour
Dissimulation
Duplicity