Γνώση και διαχείρηση αισθημάτων

⌚︎ 2 min.

Learning resource

Γνώση και διαχείρηση αισθημάτων

Ανάπτυξη γνώση αισθημάτων και κοινωνικό-συναισθηματικών ικανοτήτων για μείωση της βίας
Πρόταση για χρήση
Prevention of radicalisation
Ομάδα στόχος
Επίσημοι και εξασκόντες σε δευτερεύοντα σχολεία και αυτοί που είναι επαγγελματικά ενδιαφερόμενοι σε αυτό το θέμα
Παιδαγωγικοί μεθόδοι
Self-evaluation
Στόχοι
 • Για να μειώσετε τη βία λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη γνώση σχετικά με τα συναισθήματα
 • Προώθηση της ανάπτυξης κοινωνικο-συναισθηματικών ικανοτήτων:
  • Αναγνώριση αισθημάτων σε αυτούς και άλλους
  • Παίρνουν ευθύνη για αισθήματα και έκφραση
  • Ανάπτυξη μη βίαιων  εκφράσεων αισθηματων
  •  Βιώνουν και εκφράζουν επικοδομητικά αισθήματα 
  • Να χειρίζονται αισθήματα επαρκώς
  • Να ξεπερνουν μια δύσκολη εμπειρία
 •  Προώθηση μη βίαιων συναισθηματικών αντιδράσεων στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ασχολούνται με μεμονομένες περιπτώσεις βίας
 •  Να εμπνέουν κατανόηση και ευθύνη στους θύτες και στους υπόλοιπους
Περιγραφή

Αυτή η ενότητα επιχειρεί ένα σχολείο με συναισθηματική γραφή που αναγνωρίζει τα κίνητρα για βία και ανταποκρίνεται στο επίπεδο των κινήτρων και έτσι δεν παραμένει μόνο στο επίπεδο της συμπεριφοράς. Βοηθά τα σχολεία να κατανοούν και να ανταποκρίνονται στη βίαιη συμπεριφορά που βασίζεται στη γνώση των δικών τους συναισθημάτων.

Η ενότητα χωρίζεται σε 3 μικρότερες συνεδρίες και καλύπτει 2-3 θέματα για 2 τάξεις (περίπου 90 λεπτά):

 • Γνώση σχετικά με τα συναισθήματα για λιγότερη βία στα σχολεία,
 • Η σημασία των συναισθημάτων για την πρόληψη της σχολικής βίας,
 • Η συμφραζόμενη κατανόηση των συναισθημάτων της βίας,
 • Διαπροσωπική βία και συναισθήματα,
 • Επιλεγμένες αντιλήψεις "κινδύνου" των συναισθημάτων,
 • Επιλεγμένα συναισθήματα (που σχετίζονται με συμπεριφορά παραβίασης) και
 • Συναισθηματική γραμματική στάση απέναντι στους μαθητές.

Eπισυνάπτονται οδηγίες στον αρχηγό της ομάδας σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης μεμονωμένων θεμάτων.

Ανθρώπινοι και υλικοί πόροι
 • Δάσκαλος
 • Μικρή οργάνωση ομάδας
 • Ερωτηματολόγια
 • Πίνακες
Αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας

Δάσκαλοι συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγια για τις αισθηματικές τους ικανότητες στη αρχή της πρώτης συνάντησης για να ξέρουν και να καταλαμβαίνουν τι βιώνουν και γιατί τις βιώνουμε. Επικεντώνοντας σε αυτό, μπορούν να προσαρμοστούν στις μεγάλες αλλαγές γύρω μας. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να επαναληφθεί στο τέλος.

 

Προτάσεις για παρακολούθηση

Στο επισυναπτόμενο ένα ερωτηματολόγια για διδάσκοντες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρεί περιπτώσεις που έχουν νιώσει εκφοβισμένοι

Type
Awareness module
Παιδαγωγικοί μεθόδοι
Discussion within classroom
Αριθμός συμμετέχοντων
Όριο 20 σε κάθε εργαστήριο
Διάρκεια
3x90 λεπτά
Κόστος
None
Δημιουργοί
Ljudska Univerza Ptuj
Ημερομηνία δημιουργίας
Γλώσσα(ες) διαθέσιμη (ες)

English

French

Slovenian

Portuguese, Portugal

German

Romanian

Italian

Spanish

Dutch

Λέξεις κλειδιά
Emotions
Σχολική βία
Prevention
Non-violent emotional reactions
Management of emotions
Coping with conflicts
Emotional literacy