Homosexualitatea în contextul școlar

⌚︎ 3 min.

 

Case study

Homosexualitatea în contextul școlar

Un fel de educaţie

Școala militară. 

Definiţia cursantului

Elev într-o situație de vulnerabilitate socială într-o școală militară cu internat. 17 ani. Câteva eșecuri școlare.

Descrierea grupului

15 elevi în grupe pe criterii de vârstă. Majoritatea băieți.

Definiţia datei de început

Un elev, cu numele fictiv Joseph, este invitat să plece din școala militară cu internat, pe care o frecventează, pentru că a arătat într-o anumită ocazie sentimente pentru un coleg din cămin. Un angajat al școlii a văzut situația și a transmis directorului școlii. În mod automat, Joseph a fost exclus de către colegii săi, toată lumea a început să vorbească despre acest fapt și viața lui a devenit foarte grea. 

Potrivit unui fost elev al acestei școli, sunt trei lucruri care nu sunt permise la școală: drogurile, furtul și homosexualitatea. Pentru directorul școlii, elevii sunt toți "frați", de accea este, oarecum, interzis să ai sentimente pentru alt coleg, în special deoarece nu există spații izolate în interiorul școlii...totul se află în cadrul instituției. 

Totuși, potrivit directorului școlii, școala pare a fi " Big Brother". Dacă un elev demonstrează un comportament emoțional sau intim față de un coleg, toată lumea va ști despre asta în ziua următoare. 

Descrierea cursului

Educație militară

Descrierea echipei de predare

Majoritatea profesorilor au pregătire militară. 

Acţiuni şi efecte posibile
Acţiuni
Impacts

Elevul e invitat să părăsească școala și mediul școlar și colegii îl îndeamnă să facă acest lucru. Dacă încearcă să aplice la alte școli militare, probabil că îl vor întreba de ce a plecat de la școala anterioară și nu va ști ce să răspundă. 

Fără sprijinul familiei, incapabil să accepte și să facă față la ce s-a întâmplat, Joseph a început să se izoleze. Comunicarea cu prietenii lui a început să se deterioreze în mod dramatic și el nu avea pe nimeni cu care să vorbească pentru că noi nu am vrut să spunem motivele pentru care el a părăsit școala. La vârsta de 17 sau 18 ani, Jospeh a început să se alăture unui grup specific politic, care prezintă perspective foarte radicale cu privire la societate. Fără a-și dezvălui trecutul sau atracția față de persoane de același sex, el a început să fie implicat în situații infracționale, până când a devenit responsabil pentru atacul asupra unui civil. 

Joseph a vrut să abandoneze școala deoarece nu s-a mai simțit parte din ea. Cu toate acestea, directorul școlii a convins elevul că ar trebui, cel puțin, să stea încă câteva săptămâni la școală pentru a înțelege mai bine ce vrea cu adevărat. Din acest motiv, directorul școlii a vorbit cu părinții lui, ca Joseph să peterecă câteva zile cu ei. În același timp, el a adunat elevii și i-a rugat să reflecteze cu privire la homosexualitate și la nevoia de a-l repecta pe "celălalt" fără preconcepții sau stigmatizări; el a îndemnat, de asemenea, elevii să se gândească la minunatul elev și minunata persoană care este Joseph și i-a întrebat dacă ar fi corect să piardă pe cineva atât de important doar din cauza orientării lui sexuale.  

Mesajul a fost ca lumea să îl trateze pe Joseph cu respect și prietenie, în special cu sprijinul celor mai apropiați prieteni, care deja știu despre orientarea lui sexuală. Câteva săptămâni mai târziu, interacțiunea tuturor a fost mai pașnică, ceea ce a permis ca Joseph să rămână la școală până la sfârșitul anului școlar. 

Promovarea campaniilor de prevenire cu privire la homofobie.

Conștientizare cu privire la egalitate și respect pentru diversitatea orientării sexuale. 

Dezvoltarea inițiativelor școlare sub formă de dezbateri, astfel încât oamenii să aibă mai multe informații cu privirea la excluderea pe motive de orientare sexuală. 

Literatură cu privire la diversitate și excludere, demistificând anumite pre-concepții cu privire la orientările sexuale diferite. 

Integrarea activităților de conștientizare la nivelul clasei, legându-le de teme cum ar fi cetățenia și diversitatea. 

Admiterea importanței accesului tuturor persoanelor la aceleași drepturi și îndatoriri. 

Stabilirea de bune practici la nivelul predării și a lucrului pedagogic, ca și la nivelul managementului administrativ și școlar. 

Integrarea în misiunea și valorile școlii a respectului pentru diversitate, inclusiv la nivelul orientării școlare. 

Colaborare cu comunitatea în dezvoltarea activităților împotriva homofobiei.  

Implicarea comunității în misiunea de promovarea a respectului și demnității oamenilor, indiferent de orientarea lor sexuală. 

Sfaturi, observatii, concluzii

Acest caz a fost preluat dintr-un articol de ziar despre homosexualitate într-o școală militară din Portugalia (disponibil la http://observador.pt/especiais/vida-no-colegio-militar-parece-um-big-brother/).

Cuvinte cheie
Homosexuality
Homophobia
Xenophobia
Discrimination
Preconceptions
Radicalisation