Metode de predare în timpul Ramadanului

⌚︎ 3 min.

 

Case study

Metode de predare în timpul Ramadanului

Un fel de educaţie

VET, pentru adulți, certificare 2-3 nivel EQF.

Definiţia cursantului

Prizonieri adulți, din țară și străini.

Descrierea grupului

Grup de aproximativ 12 cursanți. Cursanții, după ce au trimis o cerere din închisoare, au fost selectați pe criterii de siguranță, de atitudine și de motivație.  

Sunt adulți din țară și din străinătate, cu educație inferioară spre medie. Străinii sunt aproape toți musulmani. 

Nivelul cunoștințelor de limba italiană este A2.

Cursanții musulmani sunt practicanți religioși. 

Definiţia datei de început

Suntem în perioada Ramadanului care coincide cu ultima lună a cursului de pregătire pentru prizonierii adulți.  

Cursanții musulmani practicanți încearcă să urmărească lecțiile și mai ales exercițiile în grup, dând vina pe oboseala dată de post. 

Unii dintre ei declară că doresc să abandoneze cursul.

Această situație îi îngrijorează pe profesorii de la materiile tehnice vocaționale, din perspectiva pregătirii acestui grup de cursanți pentru examenul final care se apropie. În plus, acest context creează o opoziție generală în cadrul clasei, mai ales printre cursanții non-musulmani care simt nedreptatea acestei atitudini și o percep ca pe o discriminare. 

Tutorele cursului decide să se confrunte cu această problemă direct cu intenția de a găsi o soluție respectuoasă, dar, de asemenea, care să garanteze succesul cursului. 

Descrierea cursului

Curs de pregătire profesională pentru prizonieri adulți cu intenția de a obține o calificare profesională cu o parte semnificativă de practică. 

Descrierea echipei de predare

Echipa de profesori este compusă din

 • profesori specializați în diferite domenii.
 • un tutore
 • un profesor specializat pe șanse egale
Acţiuni şi efecte posibile
Acţiuni
Impacts

Discuție între profesori, tutori și expertul în șanse egale pentru a investiga problema. 

Identificarea mărimii conflictului generat de contrastul dintre diferite opinii, cele mai extreme poziții și dinamica din cadrul grupului. Identificarea posibilelor acțiuni de intervenție și monitorizarea rezultatelor. 

Discuții și dezbateri în clasă pentru a evidenția problema, pozițiile diferite, dinamica conflictului dintre grupuri și cursanți. 

Cursanții sunt dispuși să găsească o soluție deoarece ei sunt implicați în căutarea soluțiilor. 

Expertul în șanse egale oferă o lecție dezvoltată cu privire la Ramadan și o comparație cu alte religii. În același timp, el/ea propune o intervenție pentru a promova anti-discriminarea în domeniul libertății religioase și s-a gândit să prezinte o serie de cazuri ca exemple de reconciliere între angajamentele de muncă/școală și propria religie. 

Toți cei implicați cunosc mai bine toate religiile și sunt mai pregătiți să înțeleagă sentimentele celorlalți. 

Tutorele clasei, în acord cu profesorii, îndeamnă toți cursanții să găsească o soluție care să respecte libertatea fiecărui individ. El le reamintește cursanților de îndatoririle și angajamentele lor cu privire la participarea la curs (există semnăturile într-un contract) și de realizările școlare. El intervievează individual fiecare cursant care a demonstrat cele mai rigide poziții pentru a ajunge la rezolvarea conflictului. 

Cursanții care au cele mai rigide poziții încep să își schimbe perspectiva.

Se propun activități educaționale alternative, mutarea exercițiilor practice dimineața și a lecțiilor teoretice după-amiaza. Asta deoarece cursanții musulmani acuză oboseala după-amiaza. În orice caz, importanța participării cu angajament și seriozitate este reafirmată. Un contract pentru curs este reformulat pentru a garanta dreptul la diversitate al fiecărui cursant și îndatoririle față de curs. În plus, se propune organizarea unei petreceri la sfârșitul Ramadan-ului pentru toți cursanții și profesorii de la curs. 

Toți cursanții se simt integrați și își vor menține motivația de a învăța. Cursanții care nu sunt musulmani sunt, de asemenea, de acord cu acestă schimbare pentru că este o schimbare și, de asemenea, sunt de acord să aibă activități de învățare care solicită mai multă atenție dimineața. 

Inspirată de situația concretă, întreaga organizație a cursului revizuiește un program al cursului care să ia în considerare perioada Ramadan-ului. Luând în considerare o posibilă reducere a orelor în cadrul acestei perioade de timp, se semnează un contract revizuit pentru curs, care include principiile dreptului la diversitate. 

Cursanții înțeleg sensul muncii și al organizării necesare. Ei devin conștienți de rigiditatea sau de flexibilitatea anumitor precepte religioase și ale unor obiceiuri culturale. 

Sfaturi, observatii, concluzii

  Închisoarea este un context care are ca prioritate controlul și securitatea, chiar dacă intenționează să reeduce și să reabiliteze prizonieri.  

  Contextul clasei, în care cursanții adulți de diferite origini sunt incluși, este expus situațiilor de neînțelegere sau prejudecăților multiculturale care pot escalada în situații conflictuale. 

  Printre cauze, pot fi detectate:

  • profesori de discipline tehnice, angajați în procesul de predare, care nu realizează factorii de risc care ar putea cauza conflicte și intoleranță în clasă;
  • cursanții străini se simt nedreptățiți în închisoare  și privați de drepturile lor, ceea ce îi face să fie agresivi față de ceilalți și să prezinte riscul de a avea poziții fundamentaliste;
  • cursanți nativi, expuși mesajelor din mass media, adesea se bazează pe stereotipuri și prejudecăți;
  • viața în închisoare reprezintă un context deosebit de fertil pentru conflicte și opoziții între părți.

  Conștientizarea nevoii de a acționa la nivel organizațional, metodologic și de predare pentru a promova recunoașterea dreptului la diversitate. În consecință, o cultură de integrare și nu de opoziție ar putea fi promovată.

  Se accentuează faptul că acțiunile la nivel organizațional trebuie să fie anterior împărtășite de către funcționarii din închisoare pentru a defini regulile aplicabile contextului prezent. Scopul este de a împărtăși aceste reguli în rândul străinilor în activitățile din instituție.

  Poate fi urmat următorul proces:

  1. Sondajul și analiza problemei
  2. Coordonarea între profesori și expertul șanselor egale.
  3. Deschiderea către discuții în grup.
  4. Acțiune de sprijin.
  5. Mediere.
  6. Reorganizare a cursurilor.
  7. Revizuirea structurii cursurilor.
  Cuvinte cheie
  Religious freedom
  Organism de formare
  Identificare individuală