Studiu de caz: medierea între colegi

⌚︎ 4 min.

 

Case study

Studiu de caz: medierea între colegi

Un fel de educaţie

Studii de pregătire profesională, gimnaziu, educație superioară.

Definiţia cursantului

Cursanți între 15-18 ani. 

Descrierea grupului

15-20 cursanți

Definiţia datei de început

Pablo și Ahmed sunt doi cursanți de la Cursul de pregătire vocațională de la o școală din Madrid. Ei locuiesc în cartiere diferite, așa că nu au grupuri în comun în afara școlii. Deși sunt în aceeași clasă, relația lor este limitată la învățătură. De fapt, de câteva ori, a fost nevoie să lucreze împreună. 

Ei nu au avut niciodată probleme, dar ieri au avut un conflict care a implicat și alți elevi din școală. Pablo a auzit zvonul nefondat că Ahmed îi sărutase prietena. Când a plecat de la școală, Pablo l-a căutat pe Ahmed și l-a atacat foarte agresiv, cerând explicații în legătură cu acest fapt. Ahmed, fiind intimidat și neînțelegând ce s-a întâmplat, a reacționat violent, lovindu-l și trântindu-l la pământ. Din fericire, în acel moment a trecut un grup de profesori, care a oprit lupta.

Descrierea echipei de predare

Școala gimnazială, profesori sau educatori de la cursurile de pregătire vocațională.

 

Acţiuni şi efecte posibile
Acţiuni
Impacts

Pentru a rezolva conflictul dintre elevi, tutorele este responsabil cu a alege al treilea elev care să acționeze ca mediator(ar putea fi din aceeași clasă sau din alta). Elevii care au fost selectați să acționeze ca mediatori trebuie să întrunească un număr de cerințe (vezi "Remarci ulterioare").

Acest pas îi împuternicește pe ceilalți elevi (care trebuie aleși cu atenție) și îi permite tutorelui să caute soluții. Elevii sunt conștienți că soluția este în mâinile lor. 

Tutorele explică foarte clar cerințele pe care un mediator trebuie să le întrunească și care vor fi următorii pași (vezi "Remarci ulterioare"). În plus, educatorul le va spune celor două părți implicate despre procesul de mediere la care ei urmează să participe. 

Atât mediatorul, cât și elevii implicați în conflict sunt pregătiți să participe la proces, acceptând angajamentul. Faptul că va fi un alt elev care va media procesul de rezolvare face ca părțile implicate să fie mai deschise la ascultare și să aibă o dispoziție mai bună înspre a rezolva problema. 

Dacă ar fi un adult (profesor sau educator) care ar conduce procesul de mediere, acesta ar fi plasat într-o poziție de superioritate față de elevii implicați în conflict. 

Predispoziția inițială și disponibilitatea de a găsi soluții pentru rezolvarea conflictului vor fi foarte diferite din primul moment dacă ei se simt judecați de către profesorul/educatorul lor.
 

Procesul de mediere începe, aducând împreună părțile implicate în conflict și mediatorul sau mediatorii. 

În timpul ședințelor de mediere (care ar putea fi una sau mai multe), mediatorii îndrumă elevii urmând pașii specificați în secțiunea "Remarci ulterioare". Se încheie cu o situație în care ambele părți câștigă. 

Sfaturi, observatii, concluzii

Pentru a rezolva problema, tutorele dă unele indicii celui de-al treilea elev, care va funcționa ca mediator. Problema va fi rezolvată de către ei: mediatorul, un elev neutru ales cu grijă de către educator, care va interveni astfel încât să se stabilească un dialog între cei doi elevi implicați în conflict. Educatorul va explica mediatorului pașii sau acțiunile care trebuie întreprinse. El nu va interveni în cadrul procesului. 

Cerințele pe care mediatorii trebuie să le îndeplinească sunt următoarele:

- Trebuie să rămână imparțiali (neutri, obiectivi, să evite poziționarea) 
- Trebuie să asculte cu empatie, utilizând abilitățile de ascultare activă (dat din cap, rezumare, clarificare)
- Trebuie să fie respectuoși (să trateze ambele părți cu înțelegere, evitând prejudecățile)
- Să fie o persoană în care poți avea încredere (aspectele care apar în procesul de mediere nu vor fi discutate cu alte persoane)
- Se vor încuraja cooperarea și lucrul în echipă(responsabilitatea lor este să se asigure că procesul funcțio nează astfel încât părțile implicate să își găsească singure soluția).

Mediatorul sau mediatorii trebuie să știe foarte bine pașii din cadrul procesului și regulile care trebuie să fie urmate de părțile implicate în conflict (care trebuie să fie comunicate clar ambelor părți la începutul procesului de mediere).

Pașii de urmat în procesul de mediere sunt următorii:

PASUL 1. Prezentarea, regulile jocului și acceptarea procesului de mediere: mediatorul / mediatorii prezintă procesul, comentează regulile pe care părțile implicate trebuie să le respecte și întreabă dacă ele sunt dispuse să se implice în procesul de mediere pentru a rezolva conflictul pe care îl au
PASUL 2. Prezentarea poveștilor ambelor părți: părțile implicate își povestesc, una câte una, propria versiune a faptelor. Mediatorul, după ce fiecare parte și-a încheiat povestea, va întreba: "Cum te-ai simțit?", și la final "Dorești să adaugi ceva?"
PASUL 3. Clarificarea conflictului: se pune un accent special pe interesele părților implicate. Mediatorii rezumă cele povestite pentru a verifica că totul este clar. Mediatorii vor încerca ca fiecare dintre părțile implicate să se pună în locul celeilalte, punând întrebări de genul "Cum crezi că s-a simțit ...?".
PASUL 4. Soluții propuse la conflict: presupunând că ambele părți își doresc să rezolve conflictul, mediatorul va întreba "Cum credeți că putem rezolva conflictul?"
PASUL 5. Crearea unui acord pe care să îl gândească ambele părți: fiecare parte explică ce urmează să facă pentru a rezolva problema. Se evaluează opțiunile și se iau decizii. Mediatorii iau notițe și scriu acordul specificând: "Te angajezi să ...?". Mediatorul ar putea pune o ultimă întrebare: "Dacă de acum înainte apare orice problemă, ați fi dispuși să o rezolvați între voi înșivă?" Echipa se poate întâlni din nou după o lună pentru a evalua cum merg lucrurile.

Regulile pe care trebuie să le accepte cele două părți implicate în conflict sunt:
- să fie dispuse să rezolve problema,
- să nu se insulte reciproc,
- să nu se întrerupă,
- să fie oneste și sincere,
- dacă ajung la o soluție, să o accepte,
- Trebuie să respecte natura confidențială a fiecărei opinii și fiecărui sentiment exprimat în timpul procesului. 

Cuvinte cheie
Conflict mediation