Abordarea discursului instigator la ură

⌚︎ 3 min.

Learning resource

Abordarea discursului instigator la ură

Abordarea discursului instigator la ură prin teorie, discuții și creativitate
Propunere de utilizare
Prevenirea radicalizării
Grup ţintă
Elevi mici care sunt victime, observatori și făptași ai intoleranței și ai radicalizării
Metodă pedagogică
Curs şi discuţii
Obiective

Aceasta este o metodă pe trei niveluri care permite elevilor să înțeleagă ce este discursul instigator la ură prin (i) o prezentare teoretică, (ii) o examinare atentă și discutarea unor posibile exemple de discursuri instigatoare la ură la nivel micro, mezo și macro. Pe lângă dezvoltarea cunoștințelor cu privire la discursul instigator la ură, metoda încearcă să dezvolte abilități cum ar fi gândirea critică și atitudini cum ar fi cele de solidaritate cu victimele discursului instigator la ură. În plus, această metodă aduce la un loc elevii într-un mediu sigur pentru a-și dezvolta propria înțelegere a discursului instigator la ură care se leagă direct de atitudinile și comportamentele intolerante și radicalizate. Dat fiind că discursul instigator la ură este aproape o normă pentru tinerii din ziua de azi, având o prezență vastă mai ales în lumea online, este necesar să îi încurajăm să îl recunoască la nivel micro (individual), mezo (grup) și macro (al societății).

Descriere

1. O perspectivă asupra discursului instigator la ură realizat de către profesor: ce este discursul instigator la ură, cadrul legal și exemplele pentru discuții (o mostră de prezentare este atașată si poate fi modificată pentru a se potrivi cadrului legal și contextual al fiecărei țări). În prezentare, imaginile sunt incluse pentru a se discuta dacă ceva constituie discurs instigator la ură sau nu.  

2. Un exercițiu la care participanții întră în lumea online prin intermediul diferitelor platforme, cum ar fi Facebook și YouTube pentru a alege ceea ce ei consideră  a fi discurs instigator la ură. Profesorul va acorda atenție specială astfel încât elevii să nu aleagă doar discursul islamismului împotriva homosexualității, a femeilor sau a evreilor. Toate formele discursului instigator la ură trebuie luate în considerare. Acest lucru va fi realizat în grupuri de 3-4 persoane. După aceea, ei își prezintă rezultatele în plen și discută ce au ales și de ce au ales acele lucruri. Profesorul va facilita discuțiile.

3. O reflectare a modurilor în care ei consideră că discursul instigator la ură poate afecta indivizii, grupurile și societatea, în general. Instrumentele utilizate sunt: posterele sau colajele pentru a-și dezvolta abilitățíle creative. Această metodă facilitează comunicarea în cazul aspectelor cu care elevii nu se simt confortabil exprimându-se prin cuvinte deoarece, de exemplu, au avut experiențe personale legate de discursul instigator la ură. 

Resurse umane şi materiale

Acces la internet.

Cel puțín 3 computere pe care elevii le pot utiliza pentru a căuta informații cu privire la discursurile instigatoare la ură. Dacă acestea nu sunt disponibile, ei își pot utiliza telefoanele(dacă au acces la telefoane).

Cel puțin un profesor care este pregătit pe tema discursului instigator la ură (pentru pregătire puteți utiliza prezentarea atașată, ca și paginile 7-8 și 148-154 din manualul Consiliului Europei 'Bookmarks'.

- o prezentare cu privire la abordarea discursului instigator la ură (atașată)

Evaluarea procesului de învăţare

Participanții au o discuție de evaluare cu temele:

  1. Ce este discursul instigator la ură;
  2. Dacă/cum înțelegerea discursului instigator la ură s-a schimbat;
  3. Stabilirea a ceea ce ei consideră a fi trei motive principale pentru discursul instigator la ură;
  4. Stabilirea a ceea ce ei consideră a fi trei daune majore în cadrul discursului instigator la ură;
  5. Cum conceptualizează ei rolul lor în abordarea discursului instigator la ură.
Sugestii de urmărire

Solicitați elevilor să lucreze în următoarea lună căutând exemple de discurs instigator la ură online, dar și prin alte medii cum ar fi televiziunea, revistele și ziarele. Cereți-le să adune aceste exemple și să le transforme într-un colaj pentru discuții ulterioare. 

Fişiere
Type
Modul de conştientizare
Modalitati pedagogice
Dezbatere în clasă
Utilizare în grup
Numar de participanti
15-20 participanti
Durată
2 ore
Costuri
Niciunul
Creatori
Aequitas Human Rights
Data creării
Limbajul (limbile) disponibil (e)

Italiană

Portugheză, Portugalia

Română

Engleză

Franceză

Spaniolă

Greacă

Slovenă

Germană

Olandeză

Cuvinte cheie
Hate speech
Drepturile omului
Solidaritate
Respect
Abilităţi media literare
Critical thinking
Critical thinking skills
Awareness