Identificarea, reflectarea și detectarea semnelor de radicalizare pentru a găsi soluții adecvate

⌚︎ 3 min.

Learning resource

Identificarea, reflectarea și detectarea semnelor de radicalizare pentru a găsi soluții adecvate

Modulul urmărește conştientizarea profesorilor cu privire la semnele de radicalizare identificate la tinerii care s-au alăturat extremismului.
Propunere de utilizare
Prevenirea radicalizării
Grup ţintă
Profesori / educatori/formatori
Metodă pedagogică
Studiu de caz
Obiective

Obiective

 • clarificarea rolului școlilor în prevenirea, detectarea și modul de a reacționa în cazul radicalizării;
 • de a ajuta profesorii să înțeleagă ce înseamnă radicalizarea și cum oamenii ar putea fi atrași de terorism prin intermediul acesteia;
 • sporirea conștientizării profesorilor cu privire la semnele radicalizării;
 • ajutarea profesorilor în a detecta semnele radicalizării la elevi și în a lua măsurile necesare;
 • prevenirea persoanelor cu privire la atracția către terorism și asigurarea că li se oferă consiliere și sprijin;
 • ajutarea profesorilor în a proteja elevii de radicalizare;
 • evidențierea nevoii de a ajuta tinerii în evaluarea critică a surselor de informație online;
Descriere

a. Aflați de la profesori ce știu ei despre fenomenul radicalizării(definiție).  Adunați participanții în grupe de trei sau patru. Atribuiți fiecărui grup o sarcină diferită (care cred ei că sunt cauzele, cum sunt recrutați oamenii, cine poate cădea ușor pradă radicalizării). Solicitați participanților să discute despre sarcina lor pe scurt, în grupele lor mici; stabiliți o limită de timp de 4 minute pentru aceasta. Discutați despre toate cele trei sarcini cu întregul grup.

b. Spuneți participanților că se vor familiariza cu șase cazuri diferite de radicalizare pornite de la situații diferite și expunând o gamă de profiluri de tineri radicalizați. Dați-le fișa și solicitați-le să parcurgă cazurile și să noteze cauzele și semnele radicalizării pe care le-au observat. 

c. Solicitați grupelor să relateze rezultatele și să stabilească liste de cauze și semne care pot ajuta profesorii să detecteze radicalizarea. 

d. Permiteți participanților să facă niște cercetări pe internet pentru a-și completa listele (ex.: ICCT-Schmid-Radicalisation-De-Radicalisation-Counter-Radicalisation-March-2013_2.pdf sau Guidance-on-Radicalisation-and-Extremism.pdf). Relatați rezultatele întregului grup. Concluzii bazate pe cercetare (Fenomenul este foarte complex și imprevizibilitatea este una dintre trăsăturile lui).

e. Adunați profesorii în grupe de patru și solicitați-le să creeze un posibil profil al unei persoane tinere radicalizate. Cereți-le să își împărtășească ideile. 

f. Cereți fiecărui grup să se gândeasca la un caz și să găsească soluții la acel caz. Se relatează întregului grup și se discută. 

g. Discuție în grup:

 1. Se pare că unul dintre cele mai bune instrumente de recrutare este internetul. Unele școli au interzis folosirea internetului în clădirile lor.
  Sunteți de acord cu această măsură? De ce? De ce nu?
  Cum putem să îi ajutăm pe elevii noștri să discearnă între o informație reală și una falsă?
  Cum putem să îi ajutăm să stea deoparte, în siguranță față de pericolele pe care le presupune internetul? (vezi Modulul cu Informații false)
   
 2. Ce strategii utilizează extremiștii? De ce? (brainstorming,discuții)
  (Sugestii: abordarea bandwagon(de a te da cu cel mai tare), care te dermină să crezi că toată lumea face asta; "Bandwagon" este o absurditate în care cineva sprijină un argument spunând că "toată lumea face asta" în loc să vină cu o justificare adecvată. Aceasta este o tehnică persuasivă prin care un scriitor sau un vorbitor își convinge cititorii/sau interlocutorii să fie de acord cu el, chiar dacă afirmațiile lui nu sunt valide sau bune deoarece ei pretind că toată lumea face asta. Asta înseamnă să faci ce fac ceilalți sau să fii de acord cu ei)
  • apelarea la emoții: imagini îngrozitoare, mesaje sentimentale
  • apelarea la nevoile și valorile umane de bază: mândrie, sacrificiu și loialitate;
  • factorul "cool"  etc.
 3. Care este rolul școlii? Discutați astfel de subiecte cu elevii?
  Sunteți de acord cu discutarea unor astfel de subiecte cu elevii?
  De unde pot obține profesorii ajutor și consiliere cu privire la abordarea radicalizării?
  Ce sprijin sau cursuri de pregătire există?
Resurse umane şi materiale

Fișă de lucru - Șase studii de caz

Evaluarea procesului de învăţare

Chestionar de feedback 

Sugestii de urmărire

Discutarea cazurilor cu cursanții.

Realizați un modul "Știri false" cu cursanții.

Asigurați-vă că toată lumea are ocazia să vorbească. Încurajați împărtășirea de idei și experiențe.

Fiți facilitatorul discuției și concentrați-vă pe temă și pe obiective.

Încurajați și reîntăriți în mod pozitiv angajarea constructivă în discuții.

Reîntăriți mesajele pozitive.

Insistați pe importanța cunoașterii cursanților și a relațiilor bune/a colaborării dintre profesori, elevi, părinți și comunități/autorități.

Importanța detectării primelor semne și adoptarea de măsuri prompte și constructive(în colaborare cu alți factori: comunitate, autorități).                                                                          

Întotdeauna actualizați informațiile cu exemple relevante.

Type
Modul de conştientizare
Modalitati pedagogice
Utilizare în grup
Numar de participanti
10-30 participanți
Durată
2 ore
Costuri
Niciunul
Creatori
Fundatia EuroEd
Data creării
Limbajul (limbile) disponibil (e)

Engleză

Portugheză, Portugalia

Slovenă

Franceză

Germană

Română

Italiană

Spaniolă

Olandeză

Cuvinte cheie
Radicalisation
Causes
Detection
Semne
Intervention
Tineri