Spațiu de dialog

⌚︎ 3 min.

Learning resource

Spațiu de dialog

Ca urmare a unui raport de rasism sau terorism de la știri se activează un spațiu de dialog pentru a permite cursanților să abordeze tema comparației dintre culturi
Propunere de utilizare
Prevenirea radicalizării
Grup ţintă
Elevi, vârsta între 14-17, implicați în VET sau la școală
Metodă pedagogică
Muncă independentă
Discuţie moderată
Obiective
  • Sporirea conștientizării în cercuri educaționale, familii, inițiatori de politici și opinia publică în general a nevoii de a aborda și a vedea dintr-o perspectivă corectă prejudecățile și stereotipiile și a construi o cultură a armoniei sociale și a respectului pentru diversitate
  • Angajarea activă a elevilor pentru a contribui la crearea unei zone primitoare la școală care să facă să fie mai ușor pentru băieții și fetele din comunități diferite să se întâlnească și să se exprime liber
  • Implementarea activităților educaționale interculturale ca mijloc de prevenire și luptă împotriva stereotipiilor reciproce, recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre culturi, schimbul de cunoștințe și de puncte de referință, predarea respectului și a deschiderii în relația cu ceilalți, luarea în considerare a dimensiunii cognitive și științifice(deschiderea minților) și a dimensiunii afective și relaționale(deschiderea inimilor). 
Descriere

Spațiul de dialog este un loc util de atragere a atenției și axare pe chestiunea discriminării și a stereotipurilor în mediile educaționale.

Un spațiu de dialog este o zonă protejată pentru întâlniri și dialog dedicată schimbului cultural dintre cursanți. Spațiul de dialog poate fi materializat într-o încăpere în interiorul școlii, cu materiale de predare, echipament pentru întâlniri și realizarea de video-uri (video și web) și ateliere de teatru. Trebuie să fie plăcut și primitor și deschis tuturor și tuturor tipurilor de dialog. Trebuie să fie ușor de recunoscut și puternic vizibil. 

Poate fi, de asemenea, un spațiu "virtual", nu fizic: organizarea activităților în clasă, dar clar separate de programa școlară.

Implicarea elevilor în organizarea spațiului, încurajarea participării directe în a lua parte la îmbunătățirea și organizarea unui spațiu (pictarea lui, alegerea și cumpărarea materialului și a cărților, înființarea și promovarea lui) este o modalitate de a-i face să simtă că locul e al lor și să își asume responsabilitatea pentru el, să îl respecte.

Prezența unui facilitator și a unui mediator este importantă pentru a promova și a administra activitățile în cel mai bun mod. Este important să se spună tuturor cursanților și profesorilor despre spațiu și despre activitățile lui. Sarcinile continue și pe termen lung sunt realizate de către cursanții voluntari, puternic motivați. Este indicată constituirea unui grup eterogen (vârstă, sex, naționalitate sau origini) pentru a facilita schimburile și comparația.

Spațiul de dialog este apoi utilizat în două moduri, ca un loc în care sunt organizate:

  • oportunități programate pentru discuții și întâlniri, indiferent de apariția situațiilor critice;
  • activități organizate urgent, ca urmare a unor situații critice.

Activitățile Spațiului pentru dialog trebuie să aibă loc în timpul perioadei școlare și trebuie să facă parte din programa școlară. 

Pot fi furnizate activitățile și resursele următoare: o bibliotecă axată pe aspecte ce țin de discriminare și relațiile dintre culturi, muzică, workshop-uri de teatru, povestiri, conversații în grup, cutia discriminării, jocuri de rol, gătit, activități practice, întâlnirea cu alte școli, întâlnirea în afara școlii, întâlnire cu părinții, dezvoltarea activităților pe internet (bloguri, chestionare...).

Este, de asemenea, important sa întâlnești martori și să citești mărturii de diferite tipuri: de exemplu, jurnaliști și psihologi, antropologi și economiști, educatori și asistenți sociali, reprezentanți ai lumii religioase.

Resurse umane şi materiale

Un coordonator sau o persoană de contact care luptă împotriva prejudecății și a stereotipiilor în școală  și este recunoscută ar putea fi util. In afară de a fi pregătit în aceste domenii, această persoană trebuie să fie special pregătită în medierea conflictelor și a administrării grupurilor. Acest rol poate funcționa cel mai bine când este împărtășit de diferite persoane cu aceeași structură. Este, de asemenea, important să încurajăm momentele de confruntare cu întreaga echipă școlară.

Evaluarea procesului de învăţare

Este imperativ ca facilitatorul și mediatorul (împreună cu un grup de profesori și, posibil, cursanți) să definească, ca sarcini de început, un număr de obiective foarte concrete și rezultate care urmează să fie obținute: fără această definiție experiența se dovedește a nu fi foarte constructivă și spațiul este în pericol de a se transforma într-o zonă recreațională.

Aceste obiective (între 3 și 10) sunt raportate pe un card care va fi utilizat de către cursanți, la sfârșitul experienței, ca o grilă de proprie evaluare și ca un instrument de evaluare a grupului de către echipa de profesori.

Este foarte util ca, la sfârșitul experienței, cursanții să reușească să alcătuiască o mică listă de  "sfaturi" pentru a fi răspândite pentru a preveni situații problematice, care reprezintă originea acestui eveniment.  

Type
Atelier de lucru
Modalitati pedagogice
Dezbatere în clasă
Numar de participanti
10 participanti
Durată
1 ora
Costuri
Niciunul
Creatori
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus
Data creării
Limbajul (limbile) disponibil (e)

Engleză

Slovenă

Portugheză, Portugalia

Franceză

Italiană

Germană

Română

Spaniolă

Olandeză

Cuvinte cheie
Dialog
Intercultural