Ψηφιακά ρίσκα: Ποτέ δεν ξέρεις ποιός βρίσκεται στη άλλη άκρη της γραμμής

⌚︎ 2 min.

 

Case study

Ψηφιακά ρίσκα: Ποτέ δεν ξέρεις ποιός βρίσκεται στη άλλη άκρη της γραμμής

Είδος μόρφωσης

 

Επαγγελματικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ορισμός του μαθητευόμενου

Ένας δεκαεξάχρονος μαθητής: παρορμητικός, με βίαιες χειρονομίες και γλώσσα

Περιγραφή της ομάδας

Μια κοινή τάξη εφήβων, όπου ο νεοφερμένος έπρεπε να ενταχθεί 

Ορισμός της αρχικής κατάστασης

Ένας νέος μαθητής ήρθε στη τάξη με μαθητές από διαφορετικά υπόβαθρα κουλτούρας. Η τάξη ήταν καλά οργανωμένη και οι μαθητές γνωρίζονταν μεταξύ τους. Ο πιο νέος δεν ήξερε κανένα. Ήταν παρορμητικός, βίαιος σε χειρονομίες και γλώσσα, οι μαθητές αντέδρασαν κατά του. Αφού ενημερώθηκαν για τη σύγκρουση ο δάσκαλος της τάξης μίλησε με το αγόρι και τους γονείς του αλλά οι προσπάθειες ήταν μάταιες. Ο μαθητής δεν μπόρεσε να βρεί τη θέση του στη τάξη.

Σύντομα ο μαθητής απομονώθηκε από τους υπόλοιπούς και οι γονείς του παραπονέθηκαν στο δάσκαλο της τάξης, ότι είχε αρχίσει να περνά χρόνο μιλώντας στο Διαδίκτυο. Διαφορετικά, δεν ήταν βίαιες, αντιθέτως ήταν ήσυχος. Υιοθέτησε και μια στάση ανωτερότητας όταν μιλούσε με «ειδικούς» στο Διαδίκτυο με θέμα το «αληθινό νόημα» της ζωής και μιας νέας θρησκείας., που μπορεί να τον κάνει το σωτήρα του κόσμου. Γονείς και συμμαθητές παρατήρησαν νέες αλλαγές στη συμπεριφορά του (μισούσε τις γυναίκες και στο τρόπο που ντύνονται σήμερα) ακόμα και στη όψη (άφησε γενειάδα, και έβαζε σκέτα ρούχα). Ο δάσκαλος της τάξης ένιωσε τα πιθανά συμβάντα και μίλησε στους συνεργάτες του, άλλους δασκάλους και το σχολικό σύμβουλο. Έκαναν ένα σχέδιο δράσης βασισμένο στα ενδιαφέροντα και ικανότητες των μαθητών  που αφορούσε όλο το σχολείο

Περιγραφή του μαθήματος

 

Πρόγραμμα λυκείου και εξωσχολικές δραστηριότητες

Περιγραφή της διδακτικής ομάδας

 

Δάσκαλοι, σχολικοί σύμβουλοι: καλοπροαίρετοι, ενθουσιώδεις, ανοιχτοί

Πιθανές ενέργειες και επιπτώσεις
Ενέργειες
Impacts

Γνωριμία με δραστηριότητες σε μικρές ομάδες, με στόχο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς / μαθητές να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο.

 

Να γνωριστούν μεταξύ τους. Ενθαρρύνεται η κατανόηση, η επικοινωνία. Μια αίσθηση ότι ανήκετει σε μια ομάδα.

Κοινές δράσεις με σχολικό σύμβουλο: Δραστηριότητες που βοηθούν τους μαθητές να ανακαλύψουν τον εαυτό τους / να εντοπίσουν τα ισχυρά σημεία / ενδιαφέροντα, τα χόμπι και τις προτιμήσεις τους και να τους βοηθήσουν να τους αξιοποιήσουν / να σχεδιάσουν ένα σχέδιο σταδιοδρομίας.

Αυξήση  αυτοεκτίμησης. Σεβασμός. Αυτοπεποίθηση.

Oργάνωση εξοσχολικών δραστηριοτήτων, όπου οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες σύμφωνα με τα πλεονεκτήματα και τις προτιμήσεις τους και τους δίνουν την ευκαιρία να υπερέχουν και να αποδείξουν (στους άλλους). Κάντε τους υπεύθυνους για την επιλογή τους. Συγκεντρώστε στους μαθητές θετικές ιδιότητες και ενημερώστε τους, ποια είναι τα θετικά τους πεδία / ιδιότητες και δείξτε τους ξανά και ξανά. Γράψτε τους σε ένα κομμάτι χαρτί, το οποίο μπορούν να πάρουν σπίτι και να το διαβάσουν όταν θέλουν και όταν χρειάζονται ενθάρρυνση σε αρνητικές ή αγχωτικές καταστάσεις. Αφήστε τους άλλους μαθητές της ομάδας να μοιραστούν θετικές σκέψεις, απόψεις για άλλους μαθητές. Οι ομάδες θα πρέπει να αναμειγνύονται και να αλλάζουν όλη την ώρα, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις θετικές τους σκέψεις για τους άλλους και επίσης να λάβουν τα σχόλιά τους.

Αυξήση της αυτοεκτίμησης. Σεβασμός. Αυτοπεποίθηση.

Οργανώση εξωσχολικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην κοινωνική εξυπηρέτηση (όπως η εργασία με τους ηλικιωμένους ή τα παιδιά με ειδικές ανάγκες / βοηθώντας τα μικρά παιδιά με την εργασία / απεγνωσμένα κρούσματα). Βοηθήστε τους με τις προσπάθειές τους. Εστίαση στη συμβολή, τα αποτελέσματα και την προσπάθεια των μαθητών. Να εκτιμήσουν και να τα ανταμειφθο΄τν δημοσίως, ώστε να αποκτήσουν την αίσθηση ότι συμβάλλουν στην ευημερία της κοινότητάς τους.

 

 

Ενθαρρύνετε τη φιλία. Αναπτύξτε την αίσθηση ότι ανήκετε σε μια ομάδα. Ανακαλύψτε τις δυνάμεις του άλλου. Αυξήστε την αυτοεκτίμηση.

 

Οργανώστε ειδικά συμβάντα, όπου οι τάξεις πρέπει να παρουσιάσουν τα επιτεύγματα τους σε όλο το σχολείο/κοινότητα. Επικοινωνήστε με επίσημους

 

Ανάπτυξη της αίσθησης του ανήκειν. Ανακάλυψη των δυνάμεων μεταξύ μας. Αύξηση αυτοσεβασμού.

 

Προτείνετε μια εξωσχολική δραστηριότητα σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου: Οργανώστε συνομιλίες που συνδέονται με μαθησιακές δραστηριότητες σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου. Παρακολουθήστε τη χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου για μια περίοδο 24 ωρών. Εξερευνήστε τις απόψεις σχετικά με τη σχέση τους με το διαδίκτυο / συζητήστε θετικές πτυχές και τους κινδύνους.

 

 

Κατανοήστε πώς το Διαδίκτυο έχει αλλάξει τις κοινωνικές, προσωπικές και μαθησιακές μας δραστηριότητες. Αυξήστε την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου.

Συμβουλές, σχόλια, συμπεράσματα

Comments

Οι μαθητές μπορούν να αλλάξουν αν ακούγονται, παρουσιάζονται με εμπιστοσύνη και δίνουνται εναλλακτικές λύσεις.

Όλα μπορούν να ξεχαστούν μόλις οι αιτίες τους είναι γνωστές.

.Η άγνοια, η αδιαφορία, η έλλειψη επικοινωνίας και η έλλειψη ενσυναίσθησης μεταξύ των μαθητών μπορεί να θέσουν όλους σε κίνδυνο.

Όλοι οι μαθητές μπορούν να ενεργήσουν θετικά.

Στηρίξτε τη δουλειά σας με τους μαθητές για τη συνεργασία μεταξύ σχολείου, φοιτητών, γονέων, κοινότητας.

 

Συμβουλές

 

Βοηθήστε όλους να βρουν λύση. Η συνεργασία με τον σύμβουλο είναι απαραίτητη.

 

Προτείνεται να χρησιμοποιήσουμε μια θεραπευτική προσέγγιση αποκατάστασης.

 

Συγκεντρωθείτε στις θετικές ιδιότητες των μαθητών και ενημερώστε τους, ποια είναι τα θετικά τους πεδία / ιδιότητες και δείξτε τους ξανά και ξανά.

Συμπλέξεται τους μαθητές σε εξωσχολικές δραστηριότητες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις δυνάμειςτους: έτσι μπορούν να δουν την επίδρασή τους σε άλλους ανθρώπους, αμέσως, εκείνη τη στιγμή. Συνειδητοποιούν ότι η συμβολή τους μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη και ουσιαστική. Μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά.

Λέξεις κλειδιά
Isolation
Internet
Communication
Alternatives
Extracurricular activities