Orodjarna

Orodjarna

Ste učitelj, vzgojitelj, izobraževalec: v tej "orodjarni" (toolbox-u) boste našli vire za razvijanje strpnosti in preprečevanje nasilne radikalizacije.

Razvilo jo je osem izobraževalnih organizacij po Evropi, na podlagi njihovih izkušenj. Na voljo so vam študije primerov, viri, ki si prizadevajo povečati vaše znanje in spretnosti ter predloge dejavnosti za izvajanje v razredu, tako da lahko aktivno sodelujete pri dolgoročnem preprečevanju.

Nekateri viri vam bodo pomagali pri odzivanju na zaznane težave.

We need your feedback through this short questionnaire.

Vaše mnenje je pomembno, zato vas prosimo, da izpolnite ta kratek vprašalnik.

Najlepša hvala!

Viri za razvijanje znanja in spretnosti

Kot učitelji/vzgojitelji/izobraževalci smo zadolženi za preprečevanje in odkrivanje nasilne radikalizacije. Z razumevanjem procesov, na katerih temelji, bomo lahko izboljšali svoje vsakodnevne prakse, da bi spodbujali strpnost in spoštovanje.

Kratko, a intenzivno usposabljanje učiteljev in izobraževalcev o uporabi poučevanja o človekovih pravicah kot orodju za aktivno spoprijemanje s pojavom, kot je nestrpnost in za ustvarjanje kulture človekovih pravic.
⌚︎ 6 ur
🏷︎ Non-formal learning methodology 🏷︎ Xenophobia 🏷︎ Racism 🏷︎ Intolerance 🏷︎ Human Rights Education 🏷︎ Raising awareness
Razviti spretnosti in metode za preprečevanje primerov morebitnih konfliktov, ki lahko privedejo do radikalizacije, z določitvijo posebnih kazalnikov
⌚︎ 4-8 ur
🏷︎ Coping with conflicts
Dviganje in krepitev zavedanja o raznolikosti in nediskriminaciji v šolah z uporabo učiteljevih izkušenj z učenci.
⌚︎ 3 ure
🏷︎ Diversity 🏷︎ Multiculturalism 🏷︎ Preprečevanje 🏷︎ Radicalisation
Organizacija okrogle mize na ravni šole, ki obravnava radikalizacijo
⌚︎ 3 ure
🏷︎ Migration 🏷︎ Returners 🏷︎ Socialna vključenost 🏷︎ Multicultural
Znanje o čustvih za manj nasilja v šoli in razvoj socio-emocionalnih kompetenc
⌚︎ 3x90 minut
🏷︎ Čustva 🏷︎ Nasilje v šoli 🏷︎ Preprečevanje 🏷︎ Nenasilne čustvene reakcije 🏷︎ Management of emotions 🏷︎ Coping with conflicts 🏷︎ Čustvena pismenost
Modul se osredotoča na ozaveščanje učiteljev o znakih radikalizacije ugotovljenih pri mladih, ki so se pridružili ekstremizmu. Učitelji se seznanijo tudi z vzroki radikalizacije in strategijami, ki jih ekstremisti uporabljajo za privabljanje mladih ljudi.
⌚︎ 90 minut
🏷︎ Radicalisation 🏷︎ Causes 🏷︎ Detection 🏷︎ Znaki 🏷︎ Intervention 🏷︎ Mladi
Analiza retorike zarote. Priprava na takojšen odziv na mnenja o zaroti, oblikovana v izobraževalnem okolju.
⌚︎ 3 ure
🏷︎ Conspiracy theory
Orodje obravnava razmislek in preučitev identitete učiteljev / trenerjev. Test zajema pet 'stolpcev identitete' (telesnost, socialna omrežja, delo in dosežki in prosti čas, materialno varnost in vrednote))
⌚︎ Desetminutna predstavitev; izpolnjevanje obrazca - 30 min.; razprava - 30 min.; približno 75 minut, trajanje razprave se prilagodi potrebam udeležencev
🏷︎ Awareness 🏷︎ Identiteta 🏷︎ Empatija 🏷︎ Samopodoba 🏷︎ Samorefleksija
Cilj tega modula je usposabljanje učiteljev in mentorjev z nekaterimi splošnimi pojmi in sredstvi, ki lahko pomagajo pri razkrivanju mitov in napačnih predstav, ki so osnova za številne verske diskriminacijske situacije (večinoma povezane z islamom).
⌚︎ 2 uri
🏷︎ Discrimination

Dejavnosti, ki jih lahko izvajamo z učenci

Ključnega pomena za preprečevanje radikalizacije je razvijanje ozračja strpnosti, v katerem učenci razumejo in sprejemajo razlike. Na voljo so številne učne dejavnosti za učenje v razredu. Cilj je boj proti nestrpnosti in sovražnim dejavnikom, kot so rasizem, antisemitizem ali ksenofobija.

Ta dejavnost je sestavljena iz kratke predstavitve, razprave in dejavnosti "Problem tree" o rasizmu, antisemitizmu in ksenofobiji
👥︎ učenci/dijaki v srednjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju, učitelji
⌚︎ 2 uri
🏷︎ Non-formal learning methodology 🏷︎ Racism 🏷︎ Human Rights Education 🏷︎ Active listening 🏷︎ Acceptance 🏷︎ Raising awareness 🏷︎ Discrimination 🏷︎ Exclusion 🏷︎ Xenophobia 🏷︎ Antisemitism
Analiza razprave o sovražnem govoru, nasveti, kako ustrezno reagirati in igra vlog.
👥︎ 15-25
⌚︎ 3 h
🏷︎ Sovražni govor 🏷︎ Online harassment
Skupinske dejavnosti za odrivanje in odpravljanje predsodkov ter ustrezno upoštevanje kulturnih razlik
👥︎ Učenci/dijaki stari od 14-17 let, vključeni v srednje poklicno izobraževanje in usposabljanje
⌚︎ 2 uri
🏷︎ Construction of preventing measures to deradicalisation
Učenci/dijaki bodo ustvarili kratek scenarij za gledališko igro, v katerem bodo predstavili konflikt ali problem, ki bi se lahko pojavil v njihovi skupini in poiskali rešitve.
👥︎ Učenci/dijaki od 12. do 18. leta, srednješolsko izobraževanje, visokošolsko izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje
⌚︎ Dve seji - 120 minut
🏷︎ Human Rights Education 🏷︎ Theatre workshop 🏷︎ Gledališče zatiranih 🏷︎ Art 🏷︎ Youth empowerement
Modul učence seznanja z merili, ki jih je treba upoštevati pri ocenjevanju verodostojnosti novic. Prav tako jim pomaga razlikovati med dejstvi in mnenji ter jim omogoča, da iz informacij razberejo mnenja, ki včasih želijo manipulirati z bralci.
👥︎ Mladi odrasli (stari od 15 do 24 let) v srednjih šolah za poklicno usposabljanje
⌚︎ 1 ura in pol
🏷︎ Spletna stran 🏷︎ Lažno 🏷︎ Zanesljiv 🏷︎ Credibility assessment 🏷︎ Iskanje informacij 🏷︎ Novice
Metoda temelji na identifikaciji glavnih misli, ki jih imajo učenci v povezavi z 'drugačnostjo'. Vključuje tudi razpravo o tem, zakaj vidimo nekoga, ki je drugačen od hegemonije, na negativen način.
👥︎ Učenci v socialni in ekonomski ranljivosti
⌚︎ 2 uri
🏷︎ Otherness 🏷︎ Predstavitve dijakov/študentov 🏷︎ Diversity 🏷︎ Pluralizem
Modul se osredotoča na razpravo o tem, ali morajo migranti sremeniti način življenja, da bi se lahko v celoti vključili v družbo. Učenci/dijaki vključeni v razpravo predstavljajo svoja mnenja, da bi dobili popolno simulacijo migrantskih izkušenj.
👥︎ Young adult learners in vocational training / high school students
⌚︎ 1 ura
🏷︎ Manjšine 🏷︎ Človekove pravice 🏷︎ Migrant
Ta ukrep ponuja konceptualizacijo o nedisciplini v nacionalnem okviru in predlaga igranje vlog za simulacijo situacij nediscipline
👥︎ učenci/dijaki v situaciji ekonomske in socialne ranljivosti
⌚︎ 1 ura in 30 minut
🏷︎ Indiscipline 🏷︎ Marginalisation 🏷︎ Preprečevanje 🏷︎ Violent Behaviour 🏷︎ Exclusion
Delo s kratko pesmijo, ki opisuje, kako sovraštvo ustvarja in razvija svoj pomen, zlasti v smislu terorizma
👥︎ Učenci in študentje vseh starosti (orodje je mogoče prilagoditi tudi za druge delavnice)
⌚︎ do ene ure vključno z evalvacijo
🏷︎ Integracija skupnosti 🏷︎ Čustva 🏷︎ Raising awareness 🏷︎ Detection 🏷︎ Violence
Ustavimo rasizem v šoli
👥︎ Učenci (od 15 do 18 let), odrasli (starši)
⌚︎ 60 minut
🏷︎ Migracije 🏷︎ Strpnost 🏷︎ Socialna vključenost 🏷︎ Multikulturalizem 🏷︎ Večjezičnost
Predavanje (60'), ki mu sledi razprava (30')
👥︎ Osnovnošolci in srednješolci, študenti (med 10 in 25) with no specific knowledge
⌚︎ 90 minut
🏷︎ Migration 🏷︎ Tolerance 🏷︎ Socialna vključenost 🏷︎ Multicultural 🏷︎ Multilingual 🏷︎ Teaching techniques
Ustvarjanje prostora za dialog, po poročilu o rasizmu in terorizmu v novicah, da bi učencem/dijakom omogočili spopadanje s temo primerjave med kulturami
👥︎ Učenci/dijaki, stari 14-17 let, ki so vključeni v poklicno izobraževanje in usposabljanje
⌚︎ 4 do 5 srečanj v enem mesecu
🏷︎ Dialog 🏷︎ Medkulturnost
Oblikovanje protokola, ki mu bodo dijaki sledili, da ne bodo zavedeni z informacijami, ki jih najdejo na spletu ne glede na izdajatelja: radio, televizija, tradicionalni tisk, spletni tisk, socialne mreže, vse vrste spletnih strani
👥︎ dijaki/študenti 16-26
⌚︎ 3-4 ure
🏷︎ Iskanje informacij 🏷︎ Youth empowerement
Organiziran likovni natečaj v šoli
👥︎ Učenci poklicne srednje šole
⌚︎ 5 -7 šolskih ur
🏷︎ Art 🏷︎ Contest 🏷︎ Acceptance 🏷︎ Awareness
Spoprijemanje s sovražnim govorom s teorijo, razpravo in ustvarjalnostjo
👥︎ Mladi učenci, ki so žrtve, opazovalci ali storilci nestrpnih pojavov in fenomenov, povezanih z radikalizacijo
⌚︎ 2 uri
🏷︎ Sovražni govor 🏷︎ Človekove pravice 🏷︎ Solidarnost 🏷︎ Spoštovanje 🏷︎ Medijska pismenost 🏷︎ Critical thinking 🏷︎ Critical thinking skills 🏷︎ Awareness
Skupinsko delo (osredotočanje na načrtovanje in vrednotenje), v katerem morajo dijaki doseči skupni cilj po skupinah.
👥︎ Učeni, dijaki stari med 15 in 17 let
⌚︎ 90 min.
🏷︎ Cooperation 🏷︎ Metodologije 🏷︎ Usposabljanje učiteljev
Zemljevid socialne mreže nam vizualizira posameznikovo socialno mrežo in lahko vidno pokaže potrebe po spremembah. S formulo lahko izračunamo gostoto posameznikovege socialne mreže, ki nam nudi tudi podatke o njeni funkcionalnosti.
👥︎ Osebe, ki so lahko izpostavljene radikalizaciji
⌚︎ Približno eno uro
🏷︎ Družabno omrežje 🏷︎ Integracija 🏷︎ Razmislek o okolju

Študijski primeri za boljše razumevanje radikalizacijskih procesov

Kaj lahko storimo, ko se soočamo s tvegano situacijo? Analiziramo več primerov neprimernih situacij v šolah. Pomagajo nam določiti našo vlogo in načrtovati našo reakcijo.

Učiteljico skrbi, da je mogoče eden izmed njihovih učencev postal član radikalne verske skupine. Od nekega učenca je slišala, da je "osumljenec" začel redno obiskovati mošejo, kjer se zbirajo fundamentalisti in je tudi opazil rahle spremembe v sošolčevem obnašanju. Učenec je naenkrat…

🏷︎ Religious radicalisation 🏷︎ Detection

Pablo in Ahmed sta dva študenta osnovnega poklicnega usposabljanja na šoli v Madridu. Živita v različnih soseskah, tako da razen sošolcev nimata skupnih prijateljev. Kljub temu, da obiskujeta isti razred, je njun odnos omejen…

🏷︎ Conflict mediation

Med uro športne vzgoje, takoj po igri košarke, medtem, ko so bili še vsi na igrišču, so člani ene skupine fizično napadli dekle iz nasprotne skupine, ki je igralo zelo dobro in bila zaslužena, da je njena skupina zmagala. Dekle je afriškega porekla. Bila je tako fizično poškodovana, da so jo…

🏷︎ Intercultural Education 🏷︎ Human Rights Education 🏷︎ Nenasilje 🏷︎ Reševanje konfliktne situacije 🏷︎ Non-formal learning methodology 🏷︎ Community mediation 🏷︎ Acceptance 🏷︎ Communication 🏷︎ Raising awareness 🏷︎ Bullying 🏷︎ Intervention

Učenec s fiktivnim imenom Joseph, je poklican, da zapusti vojaški internat, ki ga je obiskoval, ker je ob določeni priložnosti izrazil svoja čustva do svojega sostanovalca. Zaposlen na šoli je to situacijo videl in o njen poročal šolski upravi. Josepha so njegovi kolegi samodejno izključili, vsi…

🏷︎ Homosexuality 🏷︎ Homophobia 🏷︎ Xenophobia 🏷︎ Discrimination 🏷︎ Preconceptions 🏷︎ Radicalisation

Abigail je 15-letno romsko dekle, ki obiskuje osnovno poklicno usposabljanje. Šolo obiskuje izključno zaradi zakonske obveznosti, da mora biti vpisana in jo obiskovati do 16. leta.  Kljub temu, da je izredno inteligentno, bistro dekle, ki je zelo zainteresirano za literaturo, ji je kristalno…

🏷︎ Intercultural Education 🏷︎ Gender 🏷︎ Opportunities

V razred z učenci iz različnih kulturnih okolij na srednji šoli je prišel novinec. Razred je bil odlično organiziran in učenci so se med seboj poznali. Novinec ni poznal nikogar. Bil je impulziven, nasilen tako v gestah kot besedah; učenci so se obrnili proti njemu. Ko je bila o tem obveščena…

🏷︎ Isolation 🏷︎ Internet 🏷︎ Communication 🏷︎ Alternatives 🏷︎ Extracurricular activities

Učilnica 20-ih dijakov srednje tehniške šole (stari 17-18 let), kjer je večina dijakov krščanske vere (tisti, ki prakticirajo vero in tisti, ki je ne). V razred prispeta dva nova dijaka, ki prihajata iz Sirije in sta muslimana (Mariam in Rami - brat in sestra). Čaka ju osnovna integracija in…

🏷︎ Acceptance 🏷︎ Active listening 🏷︎ Awareness 🏷︎ Non-formal learning methodology 🏷︎ Critical thinking 🏷︎ Critical thinking skills 🏷︎ Discrimination 🏷︎ Exclusion 🏷︎ Preprečevanje 🏷︎ Razmislek o okolju

Smo v času Ramadana, ki sovpada z zadnjim mesecem usposabljanja odraslih zapornikov.Muslimanski študenti na praksi se trudijo in borijo s tem, da bi sledili predavanjem in zlasti…

🏷︎ Religious freedom 🏷︎ Izobraževalna organizacija 🏷︎ Individualna identifikacija

Mlada učiteljica, ki poučuje angleščino kot drugi jezik v razredu (30) mladih dijakov, starih od 18 do 19 let, iz različnih kulturnih ozadij in brez predznanja jezika ter lokalne kulture; nizka raven angleščine kot skupnega jezika.

Učiteljičina zagata kot jo predstavi: "Bila sem…

🏷︎ Multicultural 🏷︎ Multilingual 🏷︎ Teaching techniques 🏷︎ Sexism 🏷︎ Sexual discrimination 🏷︎ Machismo

Mladoletni dijak maroškega porekla, obiskuje obvezni tečaj usposabljanja.
S starši je prišel v Italijo, ko je bil še otrok, zato je šolanje opravil v Italiji.

🏷︎ Odnos 🏷︎ Čustveni vidiki 🏷︎ Prvotne predstave

Ne da bi ga kdo kaj vprašal, je med učno uro pri predmetu "Nemščina/komunikacija/družba", študent celemu razredu povedal, da so ga na ulici večkrat žalili z rasističnimi zmerljivkami, zaradi česar mu je zelo hudo. Vsakokrat ga je to močno bremenilo, ni vedel kako naj odreagira in…

🏷︎ Discrimination 🏷︎ Racism

Angela je 19-letno dekle, Portugalka, ki izhaja iz družine kjer ne prakticirajo katoliške tradicije in ki je živela na Nizozemskem. Bila je dekle, ki je rado kadilo, pilo in se zabavalo.... skatka bila je zelo družabna. 

Pred kratkim se je začela vesti drugače: ni se…

🏷︎ Religious radicalisation 🏷︎ Jihadism 🏷︎ Fundamentalism 🏷︎ Preprečevanje

Romski učenec je bil premeščen na zelo dobro srednjo računalniško šolo, kjer imajo stroge vpisne pogoje in sprejemajo le najboljše učence. Dobil je celo štipendijo, a drugi učenci na šoli tega niso vedeli. Romski učenec na šoli ni poznal nikogar in tudi sošolci mu niso bili pripravljeni pomagati…

🏷︎ Scapegoating 🏷︎ Isolation 🏷︎ Communication 🏷︎ Tolerance 🏷︎ Empatija

 Adnan in Sayid sta dva mlada begunska učenca iz Sirije. Na Ciper sta se preselila skupaj z družinama in obiskujeta javno šolo, kjer je največ grških in ciprskih dijakov.

Oba fanta slabo govorita jezik, zato se ostali učenci ne pogovarjajo z njima. V razredu ju ne vključujejo v …

🏷︎ Human Rights Education 🏷︎ Discrimination 🏷︎ Integracija manjšine 🏷︎ Critical thinking 🏷︎ Racism 🏷︎ Vedenje 🏷︎ Raising awareness 🏷︎ Acceptance 🏷︎ Bullying 🏷︎ Coping with conflicts 🏷︎ Communication

V poklicnem in izobraževalnem usposabljanju so zabeležili nestrpni odnos avstrijskega udeleženca v razredu za osnovno izobraževanje odraslih. Skupino sestavlja 6 odraslih različnega izvora (3 avstrijci, 1 tunizijec in 2 maročana). Mladi avstrijski moški je že pred tem pokazal vedenjske probleme…

🏷︎ Conspiracy 🏷︎ Zarota 🏷︎ Racism 🏷︎ Skrajna desnica 🏷︎ Skrajna levica

Med odmorom se na šolskem dvorišču zbere skupina učencev. Klepetajo pred poukom. Najprej so bolj kot v pogovor zatopljeni v telefone in tablice. A pogovor postane glasnejši, ko se na dvorišču pojavijo sošolci, priseljenci.

🏷︎ Migration 🏷︎ Tolerance 🏷︎ Socialna vključenost 🏷︎ Xenophobia 🏷︎ Verbalno nasilje 🏷︎ Communication

Tim je mlad fant, ki ga fizično in psihično zlorablja skupina dečkov iz njegove šole. Tim trpi zaporedne napade teh fantov, vendar zaradi strahu in tesnobe, ki jo sprožijo ti dogodki, o tem ne govori. Kljub temu, da mu podporo nudi…

🏷︎ Bullying 🏷︎ Discrimination 🏷︎ Physical and psychological violence

Luis je 16-letni učenec, rojen v Madridu, v španski družini srednjega razreda, v kateri delata oba starša. Mama opravlja občasna dela (gospodinjska opravila po različnih hišah), oče pa je referent v podjetju. Luis ima mlajšo sestro…

🏷︎ Družina 🏷︎ Radicalisation

Krivda za ponavljajoče se tatvine na šoli je prenešena na učence s priseljenskim ozadjem oz. na učence, ki pripadajo  prikrajšani manjšini.

🏷︎ Integracija skupnosti 🏷︎ Community mediation 🏷︎ Socialna vključenost 🏷︎ Socialna kohezija 🏷︎ Integracija manjšine