Toolbox

Toolbox

Je bent trainer, docent of opvoeder: in deze toolbox vind je manieren om tolerantie te ontwikkelen en gewelddadige radicalisaties te voorkomen.

De middelen zijn ontwikkeld door negen onderwijsorganisaties in heel Europa op basis van hun ervaring. Hier vindt u casussen en didactisch materiaal gericht op het vergroten van uw kennis en vaardigheden, en suggesties voor activiteiten in de klas zodat u actief kunt deelnemen aan langdurige radicaliseringspreventie.

Geselecteerde bronnen helpen u adequaat te reageren wanneer u een probleem ontdekt

Resources to develop knowledge and skills

As educators, we have a role to play to prevent and detect violent radicalisation. By understanding the processes underlying it, we will be able to improve our daily practices in order to promote tolerance and respect.

Bewustmaking van en opleiding voor diversiteit en non-discriminatie op scholen, waarbij de ervaringen van leerkrachten met studenten worden gebruikt.
⌚︎ 3u
🏷︎ Diversity 🏷︎ Multiculturalism 🏷︎ Prevention
Analyse van complot retorieken. Voorbereiding voor onmiddellijke reactie op complotsopinies geformuleerd in een leeromgeving.
⌚︎ 3u
🏷︎ Conspiracy theory 🏷︎ Critical thinking 🏷︎ Media literacy 🏷︎ Empowerment
ontwikkelen van vaardigheden en methoden om potentiële conflictsituaties te voorkomen die kunnen leiden tot radicalisering door het vaststellen van specifieke indicatoren
⌚︎ 4-8u
🏷︎ Indicators of radicalisation
Bewustwording over tekenen van radicalisering onder jongeren die zich bij extremisme hebben aangesloten. Kennismaken met oorzaken van radicalisering en strategieën die extremisten hanteren om jongeren aan te trekken.
⌚︎ 1u30
🏷︎ Causes 🏷︎ Detection 🏷︎ Signs 🏷︎ Intervention
Ontwikkelen van kennis over emoties en sociaal-emotionele competenties om geweld terug te dringen
⌚︎ 3 X 1u30
🏷︎ Emotions 🏷︎ schoolgeweld(106) 🏷︎ Emotional literacy 🏷︎ Non-violent emotional reactions 🏷︎ Management of emotions 🏷︎ Conflict
Hoe mensenrechteneducatie gebruiken als instrument om een cultuur te creëren waarin verschijnselen als onverdraagzaamheid actief worden aangepakt en mensenrechten worden bevorderd.
⌚︎ 6u
🏷︎ Human Rights Education 🏷︎ Xenophobia 🏷︎ Racism 🏷︎ Intolerance
Analyse en middelen om mythen en misvattingen te ontmantelen die ten grondslag liggen aan vele religieus onderscheidende situaties.
⌚︎ 2u
🏷︎ Discrimination 🏷︎ Media 🏷︎ Critical thinking 🏷︎ Religion
Reflectie over de eigen identiteit van de leerkrachten via vijf dimensies: lichamelijkheid, sociale netwerken, werk en prestatie, vrije tijd, materiële veiligheid.
⌚︎ 1u15
🏷︎ Awareness 🏷︎ Identity 🏷︎ Empathy 🏷︎ Self-perception 🏷︎ Self-reflection
Organisatie van een rondetafelconferentie op schoolniveau over radicalisering
⌚︎ 3u
🏷︎ Migration 🏷︎ Returners 🏷︎ Social inclusion 🏷︎ Multicultureel(98)

Activities to implement with learners

Developing a climate of tolerance in which learners understand and accept differences is key to prevent radicalisation. A variety of learning activities to implement in the classroom are available. They aim at fighting intolerance and hate factors such as racism, antisemitism or xenophobia.

Uitwisseling over stereotypen om latente vooroordelen naar buiten te brengen en analyse van een korte video om culturele verschillen in overweging te nemen
👥︎ Leeftijd 14-17
⌚︎ 2u
🏷︎ Prejudices 🏷︎ Stéréotypes 🏷︎ Critical thinking 🏷︎ Multicultural
Leerlingen creëren een script voor een toneelstuk waarin ze een conflict vertegenwoordigen dat in hun groep kan zijn voorgekomen en waarvoor ze op zoek zijn naar oplossingen.
👥︎ Leeftijd 12-25
⌚︎ 2 X 2u
🏷︎ Human Rights Education 🏷︎ Theatre workshop 🏷︎ Theatre of the oppressed 🏷︎ Art 🏷︎ Youth empowerement 🏷︎ Conflict
Hate speech aanpakken door middel van theorie, onderzoeksactiviteiten, analyse en creativiteit
👥︎ Leeftijd 15-25
⌚︎ 2u
🏷︎ Hate speech 🏷︎ Human rights 🏷︎ Solidarity 🏷︎ Respect 🏷︎ Media literacy 🏷︎ Critical thinking 🏷︎ Awareness
Na de analyse van de discussie met inbegrip van haatdragende uitlatingen, presentatie van adviezen om adequaat te reageren, gevolgd door een rollenspel.
👥︎ Leeftijd 15-25
⌚︎ 3u
🏷︎ Hate speech 🏷︎ Online harassment
Identificatie van de belangrijkste gedachten die studenten hebben over de "anderheid" en het debat met betrekking tot de kwestie van het zien van iemand die anders is, op een negatieve manier.
👥︎ Leeftijd 15-25
⌚︎ 2u
🏷︎ Otherness 🏷︎ Representations 🏷︎ Diversity 🏷︎ Pluralism
Debat over de vraag of migranten hun manier van leven moeten veranderen als ze volledig willen integreren in de samenleving. De studenten wisselen hun kanten uit om een complete simulatie van de migratie-ervaring te maken.
👥︎ Leeftijd 15-25
⌚︎ 3u
🏷︎ Minorities 🏷︎ Human rights 🏷︎ Migrant
Conceptualisering over ongedisciplineerdheid in een nationale context en rollenspel om een situatie van ongedisciplineerdheid te simuleren
👥︎ Leeftijd 14-25
⌚︎ 1u30
🏷︎ Indiscipline 🏷︎ Marginalisation 🏷︎ Prevention 🏷︎ Violent Behaviour 🏷︎ Uitsluiting(143)
Organisatie op school, met leerlingen, van een persconferentie om racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat te bestrijden.
👥︎ Leeftijd 15-18, ouders
⌚︎ 1u
🏷︎ Migration 🏷︎ Tolerance 🏷︎ Social inclusion 🏷︎ Multicultural
Inzicht in het anders-zijn door literatuur
👥︎ Leeftijd 14-18
⌚︎ 1u30
🏷︎ Migration 🏷︎ Tolerance 🏷︎ Social inclusion 🏷︎ Multicultural 🏷︎ Multilingual 🏷︎ Teaching techniques
Leerlingen stellen een protocol op dat ze moeten volgen om niet te worden misleid door informatie van het web, ongeacht de uitgever: radio, televisie, traditionele pers, online pers, sociale netwerken....
👥︎ Leeftijd 15-25
⌚︎ 3-4u
🏷︎ Information seeking 🏷︎ Youth empowerement 🏷︎ Critical thinking
Korte presentatie, discussie en probleemboomactiviteit op het gebied van racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat
👥︎ Leeftijd: 14-25
⌚︎ 2u
🏷︎ Non-formal learning methodology 🏷︎ Racism 🏷︎ Human Rights Education 🏷︎ Active listening 🏷︎ Acceptance 🏷︎ Discrimination 🏷︎ Exclusion 🏷︎ Antisemitism 🏷︎ Xenophobia
Naar aanleiding van een bericht over racisme of terrorisme in het nieuws activering van een ruimte voor dialoog om leerlingen in staat te stellen het thema van de vergelijking tussen culturen aan te pakken
👥︎ Leeftijd 14-17
⌚︎ 4-5 vergaderingen gedurende een maand
🏷︎ Dialog 🏷︎ Interculture
Een teamwerk activiteit gericht op planning en evaluatie waarbij studenten een gemeenschappelijk doel per groep moeten bereiken.
👥︎ Leeftijd: 14-17
⌚︎ 1u30
🏷︎ Cooperation 🏷︎ Methodologies 🏷︎ Teamwork
Visualisatie van de potentiële bronnen van de deelnemer en de behoeften aan veranderingen. De dichtheid van het sociale netwerk kan worden berekend om informatie te geven over de functionaliteit.
👥︎ Age 14-25
⌚︎ 1u
🏷︎ Social network 🏷︎ Integration 🏷︎ Reflection on environment
Organisatie van een kunstwedstrijd op school
👥︎ Leeftijd 14-17
⌚︎ 5-7u
🏷︎ Art 🏷︎ Contest 🏷︎ Acceptance 🏷︎ Awareness
Werken met een kort gedicht dat beschrijft hoe haat ontstaat en wat de betekenis ervan is, met name in termen van terrorisme.
👥︎ Leeftijd 14-25
⌚︎ 1u
🏷︎ Community integration 🏷︎ Emotions 🏷︎ Raising awareness 🏷︎ Detection 🏷︎ Violence

Case studies to understand better radicalisation processes

What can we do when we face a risky situation? Several cases of non satisfactory situations in schools are analysed. They help us defining our role and planing our reaction.

Tijdens de les lichamelijke opvoeding, onmiddellijk na een basketbalwedstrijd en nog op de baan, vallen leden van één van de teams fysiek een meisje van de tegenstander aan nadat ze zeer goed presteert en haar prestaties leidt tot het winnen van haar team. Ze is een leerling van Afrikaanse…

🏷︎ Intercultural Education 🏷︎ Human Rights Education 🏷︎ Non-violence 🏷︎ Conflict 🏷︎ Bullying 🏷︎ Community mediation 🏷︎ Acceptance 🏷︎ Raising awareness

Pablo en Ahmed zijn twee studenten basisberoepsopleiding in een school in Madrid. Ze wonen in verschillende wijken, zodat ze geen bendes gemeen hebben voorbij de schoolgenoten. Hoewel ze naar dezelfde klas gaan, is hun relatie beperkt tot…

🏷︎ Conflict mediation 🏷︎ Empowerment 🏷︎ Involvement of learners

Een nieuwe student kwam naar een middelbare schoolklas met leerlingen met verschillende culturele achtergronden. De klas was goed georganiseerd en de studenten kenden elkaar. De nieuwkomer kende niemand. Hij was impulsief, gewelddadig in gebaren en taal; studenten reageerden tegen hem. Na…

🏷︎ Isolation 🏷︎ Internet 🏷︎ Communication 🏷︎ Alternatives 🏷︎ Extracurricular activities

Ângela, 19, is een Portugese die afstamt van een familie van niet-praktiserende katholieke traditie, die in Nederland woonde. Ze was het soort meisje dat vroeger rookte, dat graag plezier maakte,.... in het algemeen was ze erg gezellig.

In korte tijd begon ze een ander…

🏷︎ Religious radicalisation 🏷︎ Jihadism 🏷︎ Fundamentalisme(126) 🏷︎ Prevention

Tijdens de pauze tussen de klassen stond de groep leerlingen buiten en sprak. Het gesprek werd luider en luider, totdat er ook wat geschreeuw hoorde. Er waren rondvliegende opmerkingen en het gebruik van ongepaste woorden (stereotypen) begon zich te ontwikkelen naar 3 immigranten vanwege de…

🏷︎ Migration 🏷︎ Tolerance 🏷︎ Social inclusion 🏷︎ Xenophobia 🏷︎ Verbal assault 🏷︎ Communication

Een jonge vrouw onderwijzer Engels als tweede taal aan een klas (30) van jonge mannelijke studenten tussen 18 en 19 jaar, met verschillende culturele achtergronden en geen kennis van de taal en lokale cultuur, met een laag niveau van Engels als gemeenschappelijke taal.

De leraar haar…

🏷︎ Multicultural 🏷︎ Multilingual 🏷︎ Teaching techniques 🏷︎ Sexism 🏷︎ Sexual discrimination 🏷︎ Machismo

Abigáil is een 15-jarige zigeunerstudent, die het eerste niveau van basisberoepsopleidingen volgt. Ze gaat alleen naar school vanwege de wettelijke verplichting die bestaat tot 16 jaar. Ondanks dat ze heel intelligent en met een enorme belangstelling voor literatuur is ze heel duidelijk dat als…

🏷︎ Empowerment of women 🏷︎ Freedom of choice 🏷︎ Access to education 🏷︎ Intercultural Education 🏷︎ Gender discrimination 🏷︎ Opportunities

Luis is een 16-jarige leerling die in Madrid geboren is in een Spaans gezin uit de middenklasse waarin beide ouders werken. Ze heeft sporadisch werk in verschillende huizen en hij is medewerker in een bedrijf. Luis heeft ook een zusje en alle…

🏷︎ Family 🏷︎ Radicalisering(131) 🏷︎ Self-esteem 🏷︎ Self-confidence 🏷︎ School failure

Een Roma-student werd overgeplaatst naar een zeer goede computerwetenschappelijke middelbare school met een toelatingsbeperkingsbeleid gebaseerd op de hoge prestaties van de leerlingen. Hij had een beurs gekregen voor enkele verdiensten, maar studenten waren er niet over geïnformeerd. De Roma-…

🏷︎ Zondebokvorming(174) 🏷︎ Isolation 🏷︎ Communicatie(172) 🏷︎ Tolerance 🏷︎ Empathy

Een student, met de fictieve naam Jozef, wordt uitgenodigd om de militaire kostschool waar hij naartoe gaat te verlaten omdat we bij een bepaalde gelegenheid een manifestatie van zijn gevoelens voor een slaapzaalgenoot hebben laten zien. Een schoolmedewerker zag de situatie en rapporteerde aan…

🏷︎ Homoseksualiteit(127) 🏷︎ Homophobia 🏷︎ Xenophobia 🏷︎ Discrimination 🏷︎ Preconceptions 🏷︎ Radicalisation

Dit is een klaslokaal van 20 personen van een technische middelbare school (leeftijd 17-18 jaar) die tot de "meerderheidsgroep" behoren en christelijk zijn (doctoraal en niet praktiserend). Twee nieuwe studenten komen vanuit Syrië naar de klas en zijn moslim (Mariam en Rami - broer en zus). Zij…

🏷︎ Acceptance 🏷︎ Active listening 🏷︎ Exclusion 🏷︎ Discriminatie(122) 🏷︎ Critical thinking

De trainer is bezorgd dat misschien een van de studenten lid is geworden van een radicale religieuze gemeenschap. De trainer hoorde dat hij nu een moskee bezoekt die naar verluidt onderdak biedt aan hoedenmakers, en de trainer heeft kleine veranderingen in het gedrag van de student opgemerkt.…

🏷︎ Religious radicalisation 🏷︎ Detection

We bevinden ons in de Ramadan periode die samenvalt met de laatste maand van een training voor volwassen gevangenen.

De praktiserende moslimstudenten worstelen om lessen te volgen en in het bijzonder de groepsoefeningen, die…

🏷︎ Religie(339) 🏷︎ Teaching organization 🏷︎ Individual identification 🏷︎ Prison

Tim is een jonge jongen die fysiek en psychologisch wordt mishandeld door een groep medeleerlingen van zijn school. Tim maakt opeenvolgende aanvallen mee, maar hij leeft in stilte vanwege de angst en bezorgdheid die de situatie bijnhem oproept. Ongeacht de steun die…

🏷︎ Bullying 🏷︎ Discrimination 🏷︎ Physical and psychological violence

Een minderjarige student van Marokkaanse afkomst wordt in een verplichte opleiding geplaatst.

De ouders arriveerden in Italië toen hij een kind was, dus de…

🏷︎ Relationship 🏷︎ Emotional aspects 🏷︎ Pre-conceptions 🏷︎ Prejudices 🏷︎ Isolatie(175) 🏷︎ Exclusion

De trainer merkte een toenemende intolerante houding van een Oostenrijkse deelnemer aan een klas basisonderwijs voor volwassenen op. De groep bestaat uit 6 personen van verschillende herkomst (3 Oostenrijks, 1 Tunesisch, 2 Marokkaans). De jonge Oostenrijkse man vertoonde eerder gedragsproblemen…

🏷︎ Conspiracy 🏷︎ Conspiration 🏷︎ Racism 🏷︎ Far right wing 🏷︎ Far left wing

Ongevraagd meldt een student tijdens de proefschriftklas "Duits/communicatie/maatschappij" in de klas dat hij meerdere malen op straat op racistische wijze beledigd is geraakt en dat hij daar last van heeft. Op het moment van de aanval was hij altijd overweldigd, wist hij niet hoe te reageren en…

🏷︎ Discrimination 🏷︎ Racism 🏷︎ Human rights 🏷︎ Refugees

Adnan en Sayid zijn twee jonge Syrische vluchtelingenstudenten. Ze kwamen met hun gezinnen naar Cyprus en gingen naar een openbare school, met voornamelijk Grieks-Cypriotische studenten.

De twee jongens kunnen de taal niet goed spreken en de andere leerlingen praten niet met hen. In de…

🏷︎ Human Rights Education 🏷︎ Discrimination 🏷︎ Integration of minority 🏷︎ Critical thinking 🏷︎ Racism 🏷︎ Behaviour 🏷︎ Conflict 🏷︎ Acceptance 🏷︎ Bullying

Herhaalde diefstallen in een school worden verweten aan minderheidsleerlingen.

🏷︎ Community integration 🏷︎ Community mediation 🏷︎ Social inclusion 🏷︎ Social cohesion 🏷︎ Integration of minority